Mūsdienās ikvienam iedzīvotājam ir būtiski spēt analizēt iegūto informāciju, identificēt sabiedrības viedokļa manipulācijas metodes, atšķirt īstu ziņu no izdomātas vai racionāli izvērtēt dažādo interneta resursu ticamību. Tāpat svarīga ir prasme argumentēti paust savu viedokli par kādu jautājumu, analizējot pieejamo informāciju tiešsaistē vai drukātajos medijos. Medijpratību pārbaudes testos, kā arī nozares ekspertu veiktajos pētījumos atklājas, ka bērniem un jauniešiem  internetā  ir  grūtības  atšķirt  melus  no  patiesības, viņi uzticas sociālajos   tīklos   atrodamajai   informācijai  un  dalās ar to, nepārbaudot, vai tā ir uzticama, tādējādi kļūstot līdzatbildīgi nepatiesas un maldinošas informācijas izplatīšanā.

Kas ir viltus ziņa, kā atmaskot melus un neapjukt milzīgajā informācijas jūklī – šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklēja atbildes Kārsavas vidusskolas 12.a klases skolnieces Lūcija Burmeistere un Ivita Korkla, vasaras nogalē piedaloties nometnē „Eksperts medijpratībā jeb jaunietis jaunietim par medijpratību”, kas notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Nometnē skolnieces klausījās gan Latvijas augstskolu mācībspēku un žurnālistu lekcijas, gan piedalījās praktiskajās nodarbībās. Nometnē Lūcija un Ivita pilnveidoja savas zināšanas medijpratības būtībā un tās praktiskajā nozīmē ikdienas informācijas patēriņā, kritiskās domāšanas attīstīšanā attiecībā uz mediju satura izvērtēšanu, iepazina žurnālistikas funkcijas, klausījās pieredzes stāstus par sociālo mediju satura veidošanu, piedalījās simulācijas spēlēs un rīcības plāna izstrādē un veica praktiskus uzdevumus medijpratības pilnveidošanai.

Nometnē gūtās zināšanas skolnieces pielietoja, organizējot medijpratību veicinošu pasākumu Kārsavas vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem un pedagogiem. Tika novadīta izglītojoša nodarbība “Medijpratība manā ikdienā” ar mērķi pilnveidot kritiskās domāšanas, satura izvērtēšanas un viedokļa pamatošanas prasmes, mācot atšķirt viedokļus no faktiem, atpazīt baumas no uzticamas informācijas, salīdzināt vairākos avotos rakstīto.

Nodarbības pirmajā daļā raksturota medijpratība, izmantojot prezentācijas materiālus un iesaistot dalībniekus grupu darbā. Tika akcentētas un izvērtētas dažādas situācijas, kurās sastopamies ar medijpratību, liekot lielu akcentu uz viltus ziņām, kā arī demonstrētas medijpratību veicinošas kampaņas, kuras veidojusi www.drossinternets.lv mājaslapa. Visu informāciju apvienojot vienā prezentācijā, skolnieces sniedza vienaudžiem izpratni par medijpratību. Lai radītu lielāku interesi par medijpratību, tika organizētas simulācijas spēles, pievēršot lielu uzmanību komunikācijai starp skolasbiedriem. Kā atzina Ivita un Lūcija, simulācijas spēle un diskusija bija tieši tās metodes, kas ļāva sasniegt izvirzīto mērķi. Skolnieces akcentēja jautājumu par viltus ziņām, ar ko sastopamies mūsu ikdienā, dalījās ar savu gan nometnē, gan ikdienā iegūto pieredzi, arī skolasbiedri un skolotāji pastāstīja savus veiksmīgos un ne tik veiksmīgos piemērus.

Turpinot aktualizēt medijpratības nozīmi mūsu ikdienā, skolnieces piedāvās nodarbības par medijpratību arī citām interesentu grupām.

Anita Lele
Kārsavas vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja