Trešdien, 25. oktobrī, Kārsavas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Kārsavas novadā projektā “Sava novada saimnieki”.

Uz sarunu ar Kārsavas novada mazpulcēniem bija ieradušies – novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkalis, deputāts, iepirkumu un administratīvā komisijas pārstāvis Juris Vorkalis, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Krivmane, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, Kārsavas novada uzņēmēji, kā arī Kārsavas novada mazpulku vadītāji. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča. Diskusiju vadīja moderatore Elīna Jogure.

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem, sasniegumiem, kā arī par viņu veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Turpinājumā Inese Krivmane jauniešiem pastāstīja, kā notiek lēmumu pieņemšanas process novada domē; kā viņu idejas var tikt realizētas dzīvē, kā vajadzētu rīkoties, lai viņu ideja tiktu sadzirdēta. Tika minēti arī vairāki piemēri, kādas idejas var attīstīt, kā arī veiksmīgi pieredzes stāsti par jau iepriekšējiem jauniešu panākumiem, izrādot savu iniciatīvu.

ka_realizet_ideju2017

Turpinājumā notika aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Kārsavas novadam un jaunajiem uzņēmējiem, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas dalībnieki ierosināja mazpulcēniem doties pieredzes braucienos pie uzņēmējiem, vasarā palīdzēt novada zemniekiem, vēl aktīvāk piedalīties talkās, ka arī cita veida pasākumos, kas varētu uzlabot Kārsavas novadu. Savukārt, lai palīdzētu mazpulkiem, diskusijas dalībnieki ierosināja apbalvot un izcelt labākos mazpulcēnus, lai tādējādi viņus vairāk motivētu. Tieši tāpat tika ierosināts mazpulcēnus vairāk finansiāli atbalstīt, lai mazpulki varētu iegūt jaunu pieredzi, braucot uz nometnēm un ekskursijām.

Apkopojot diskusijas rezultātus, novada domes priekšsēdētāja I. Silicka atzina, ka ir patīkami pārsteigta par mazpulku labajiem darbiem, kuri patiešām ir redzami. Par to viņa pārliecinās katru dienu. Arī no pārējiem diskusijas dalībniekiem bija dzirdami atzinīgi vārdi par mazpulcēnu aktivitāti novadā. Visi iesaistītie atzina, ka viņiem ir patiess prieks par to, cik apņēmīgi un aktīvi jaunieši aug viņu novadā. Mazpulcēni atzina, ka šajā dienā uzzinājuši daudz jauna par novada domi, uzņēmējiem un uzņēmējdarbību, prezentācijas prasmēm, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu viņu novadā.

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī.

Preses relīze tapusi sadarbībā ar:

erasmus

 

Elīna Jogure,
Mazpulku projektu un mediju koordinatore