Kārsavas novada pašvaldība martā sāks darbus pie Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas. Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot tērētos finanšu līdzekļus apkurei un kaitējumu videi.

Projekts tiks realizēts par pašvaldības budžeta naudu un paredzētos darbus veiks SIA „Nejss” par summu 102708,15 EUR ar PVN.

Būvdarbus plānots veikt 12 nedēļās, kuru laikā jāveic ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu stāva siltināšana, jumta seguma maiņa, ārdurvju bloku nomaiņa un apkures sistēmas pārbūve.

1.martā tiks uzsākti iekšdarbi, kurus plānots veikt trīs nedēļu laikā. Šajā laikā Kārsavas pilsētas PII audzēkņi tiks pārcelti uz Malnavas PII “Sienāzītis” telpām.

Projekta īstenošanas rezultātā Kārsavas pilsētas PII audzēkņi un personāls iegūs izremontētas un siltas telpas, pilsēta iegūs skaistu un energoefektīvu pirmsskolas izglītības iestādi.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste