Jau pavisam drīz, 2018. gadā, svinēsim mūsu Latvijas simtgadi. Ko gan mēs varam uzdāvināt Latvijai? Labos darbus, mīlestību pret šo zemi, mācīt nākamajām paaudzēm pārmantotās dzīves gudrības.

Latvijas republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinības Malnavas pagasta pašdarbniekiem bija pārdomu, pozitīvu emociju un gandarījuma piepildītas.

10. novembrī Bozovas etnogrāfiskajam ansamblim (vadītāja Agnese Medne) bija vienreizēja iespēja apsveikt Latviju dzimšanas dienā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Folkloras krātuves ierakstu studijā tika iedziedāta 31 tautasdziesma no bozoviešu dziesmu pūra. Pēc 4 stundu nepārtraukta darba bija patīkams nogurums un neaprakstāma gandarījuma sajūta par to, ka arī nākamajām paaudzēm tiks saglabāts šis mantojums.

Par ieraksta īpašāko brīdi kļuva ansambļa ilggadējās teicējas Emīlijas Škenes un Agnese Mednes dziedātā „Kaseitis dzīsme”, kurā 24 pantiņos tiek izstāstīts jaunas meitas grūtais liktenis.

Šie ieraksti būs unikāla liecība par Bozovas etnogrāfisko ansambli un tā dziedātājiem, kā arī Ziemeļlatgales, īpaši Abrenes puses, dziedāšanas tradīcijām.

11. novembī kopā ar Kārsavas novada iedzīvotājiem Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā ar lūgšanām, dziesmām un dzeju pieminējām Brīvības cīņās kritušos. Paldies visiem, kas šo pasākumu palīdzēja veidot īpaši svinīgu: KMMS audzēkņiem un pedagogiem, Kārsavas vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim (sk. L.Žukovska), Malnavas koledžas jauniešu deju kolektīvam “Malnava” (sk.A.Medne) un literārajam pulciņam (sk. I.Miņina), vokālajam ansamblim “Konsonanse” (vad.L.Žukovska), prāvestam Jāzepam Aglonietim, Kārsavas novada jaunsargiem un zemessargiem, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem.

lacplesa_diena_karsava_un_bozo_14-2

Par tradīciju ir kļuvis svētku koncerts Malnavā. 15.novembī Malnavas koledžas zāle bija piepildīta ar mīlestību vienam pret otru, ģimeni, savu tēvu zemi. Latvijas dzimšanas dienas svinībās piedalījās dažādu paaudžu malnavieši, Malnavas koledžas jaunieši un Kārsavas vidusskolas skolēni.

Mīlēsim savu zemi! Ne velti Dievs tieši mums ir atvēlējis skaistākos saullēktus un saulrietus, ziedošākās pļavas, tīrākos ūdeņus un zilākās debesis virs galvas.

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja