Šis rudens ir tik bagāts ar debesu, pakalnu un mežu krāsu spēlēm, ka katra diena dabā ir kā svētki. Bet cilvēkiem gribas rīkot vēl savus svētkus – par godu zemes  dāsnumam, ražas pilnajiem apcirkņiem un priekam par savu darbu.

Lūk, arī Malnavas PII „Sienāzītis” oktobra vidū skaisti nosvinēja Rudens svētkus. Kā vienmēr, mazo „sienāzēnu” vecāki bija ļoti atsaucīgi, un zāli rotāja bagātīga izstāde, kurai bērni ar mammām un tētiem  tā kā rudens rūķi bija pārcilājuši dārzeņu, augļu un citu dabas velšu krājumus un meistarojuši mīļus un interesantus tēlus (skat. Malnavas PII mājaslapā  vietnē draugiem.lv).  Dažam vagā bija izauguši arī tādi burkāni, kas bez visām pūlēm jau bija gatavā fantastika.  Apsveicami, ja vecākiem  pietika laika un pacietības ne tikai meistarošanā iesaistīt pašus bērnus, bet arī iemūžināt darba procesu, izmantojot telefonu vai fotokameru. Pēc kāda laika tās būs jaukas skatāmas atmiņas no cikla: „Kad tu vēl gāji dārziņā…”

Par brīnišķīgo izstādi priecājās arī Rudens (skolotāja Inese). Rudens vēlējās dzirdēt, ko bērni ir iemācījušies, un mazie mākslinieki no sirds dziedāja, deklamēja tautasdziesmas, dejoja un gāja rotaļās. Paši mazākie arī rādīja savas prasmes: dejoja, lasīja krāsainās kļavlapas, ar skaļu sajūsmu slēpās zem lietussarga, bēgdami no „lietus”, un drošākie dziedāja līdzi mūzikas skolotājai Vijai.

Vecākajai grupai Rudens sarīkoja pat kartupeļu lasīšanas sacīkstes, un ziniet – visi bija vienlīdz čakli un veikli! Kad vidējā grupa „Čiekuriņi” bija dziesmiņā „samaluši miltiņus”, tad visi kopā gājām rotaļā „Rupjmaiz` kukul`”, un bērni lēca jautrā dancī Rudenim, visiem skatītājiem un sev par prieku. Tas laikam arī galvenais – lai bērni gūtu prieku un gandarījumu no savas darbošanās, jo tas ir dzinulis darīt to vēl un darīt labāk. Rudens, kā jau bagāts vīrs, atalgoja bērnus par centību, pasniedzot katrai grupai jautro ābolu grozu (paldies mūsu jaukajai logopēdei Ilonai!).

Nu jau esam nākošo svētku – Latvija dzimšanas dienas – gaidās. Mūsu „sienāzīši” labprāt palīdz audzinātājām veidot dekorus telpu noformējumam, mācās jaunas dziesmas un dejas, arī valsts himnu, lai visi kopā svinētu mūsu dzimtenes svētkus. Aicinām  uz mūsu svētku pasākumu 15.novembrī pl.10.00 arī vecākus un citus interesentus.  Audzināsim  mūsu bērnos un mazbērnos savas tēvzemes mīlestību un patriotismu, būsim paraugs paši visos labajos, svētīgajos darbos! Nenoniecināsim Latvijas vārdu, vainojot kādu citu visās nebūšanās  un kļūmēs. Mēs visi kopā esam Latvija. Ja paši būsim godīgi, strādīgi, drosmīgi, gudri, izpalīdzīgi, toleranti un tādus audzināsim bērnus, tad Latvija būs mūsu lepnums un gods. Darīsim labus darbus savās mājās , savā ciemā, ielā, novadā un iesaistīsim tajos bērnus, jo tikai tā labajam būs augt. Un pratīsim pateikties arī tiem, kas labu dara. Lai Dievs palīdz mums visiem!

Antonija Šarkovska
Malnavas PII skolotāja