Lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursos “Lopkopība” un “Augkopība” noskaidroti labākie topošie speciālisti. Sacenšoties komandās pa divi, 3. vietu un bronzas medaļu augkopībā saņēma Malnavas koledžas audžekņi Lauris Lipskis un Gatis Grišulis. Lauksaimniecības nozares konkursos piedalījās topošie speciālisti kopumā no četrām profesionālās izglītības mācību iestādēm. Konkursi norisinājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” 25. un 26. septembrī.

Svetlana Jarmoļiča, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lauku attīstības konsultante, LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” darba aizsardzības un augkopības speciāliste norāda: “Nozaru konkurss jauniešiem ir ļoti laba iespēja skolās gūtās teorētiskās zināšanas reāli izmēģināt ikdienas darbos saimniecībā. Visu komandu profesionālā sagatavotība un sniegums bija līdzvērtīgs, atšķirības varēja vērot attieksmē pret darbu un spējā strādāt komandā.”

Augkopības un lopkopības konkursu darba uzdevumus jaunieši veica pāros, parādot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Piemēram, augkopībā organizatori pārbaudīja konkursantu zināšanas par kultūraugu sugām, augšņu tipiem, kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām, kā arī lauksaimniecības tehniku, darba drošību un citām tēmām. Savukārt lopkopības prasmju konkursā jaunie speciālisti demonstrēja zināšanas par liellopu šķirnēm, teļa un govs dzīves cikliem un to labturību dažādos dzīves posmos un citiem jautājumiem, kā arī veica praktiskus uzdevumus fermā.

Konkursus sadarbībā ar mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce” organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai noskaidrotu labākos topošos nozares jaunos profesionāļus, veicinātu profesionālās izglītības pievilcību un pilnveidotu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

 

Elīna Rubīna
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785436, 28680275
e-pasts:  elina.rubina@viaa.gov.lv