Malnavas koledžā ir iesācies jauns mācību pusgads un audzēkņi ir atgriezušies no brīvlaika. 11. janvāra pēcpusdienā uz pansionātu “Mūsmājas” no Malnavas  koledžas bija atnācis Salatētis ar rūķīšiem. Tie bija 2. finansistu grupas audzēkņi, kas ieradās kopā ar savu skolotāju N.Konstantinovu un atnesa pansionāta iemītniekiem pašu audzēkņu, studentu un koledžas darbinieku sarūpētās dāvanas: gan saldumus, gan skaisti noformētus un pašrocīgi izgatavotus apsveikumus ar novēlējumiem. Senioriem tika uzdāvināta arī tējkanna un avīzes “Latvijas Mājas Dakteris” gada abonements.

Paldies direktora vietniecei audzināšanas darbā Intai Ostrovskai par šo skaisto tradīciju, kas ieviesta koledžā: katru gadu iepriecināt pansionāta iemītniekus ar audzēkņu sagatavoto apsveikumu, dziesmām, par sirsnību un labestību, ko izjutām tikšanās reizē. “Pansionāta klientu un darbinieku vārdā, novēlu visiem būt laimīgiem pasaulē, radošiem domās un nezaudēt patiesu interesi par apkārt notiekošo arī turpmāk.”

Radīt brīnumu un ļaut to dāvāt tālāk – tāda ir Malnavas koledžas pedagogu būtība. Paldies viņiem par to, ka māk šo labestības uguntiņu iekurt savos audzēkņos un prasmi padalīties ar to citiem.

Zenta Čačka
Pansionāta “Mūsmājas” vadītāja