Projekta “Malnavas koledžas auto audzēkņu prakse Vācijā” (Nr.2019-1-LV01-KA102-060136) finansējums ES Mūžizglītības programmas ietvaros 2019.gada 14.decembrī pēc 4-nedēļu mācību prakses Vitalis GmbH, Gut-Wehlitz, mācību centrā Leipcigā, Vācijā atgriezās uz mājām IP “Autotransports” 2.kursa izglītojamie Ervīns Streļčs, Gatis Kristiāns Boldāns, 3.kursa studenti Mihails Koļesnikovs, Vilmārs Patmalnieks, Samers Alijevs, Andis Stefanovičs, Dzintars Gromovs, Harijs Plenkovs, 4.kursa students Andrejs Kuzmans, un pagājušajā mācību gadā absolvējušais Malnavas koledžas audzēknis Jānis Biķeris. Jauniešus visas četras nedēļas pavadīja un uzraudzīja, viens no Malnavas koledžas skolotājiem Arturs Vorkalis.

Vitalis ir dibināts 1997. gadā, lai uzņemtu Eiropas dalībniekus profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņai Mūžizglītības un Erasmus + programmas ietvaros Leipcigas reģionā. Vitalis mērķis ir saskaņot mūsu studentu vajadzības ar to, kas ir vajadzīgs reālā darba vietā, nodrošinot viņiem iespēju praktizēt un attīstīt savas profesionālās zināšanas un kompetences, lai viņi varētu palielināt savas nodarbinātības iespējas un kļūtu konkurētspējīgāki attiecībā uz Eiropas darba tirgu.

Jaunieši izpildīja prakses programmu, veicot dažādus praktiskos uzdevumus mācību centra mehāniskajās darbnīcās. Pirmajās prakses dienās audzēkņiem bija informatīva ekskursija pa Leipcigu, tāda veidā gūstot priekštatu gan par pilsētu, gan arī par Vācijas vēsturi un kultūru.

Ieguvumi, piedaloties ERASMUS+ audzēkņu mācību mobilitātes programmā:

  • Uzlabotas svešvalodu zināšanas;
  • Iegūti jauni sadarbības partneri;
  • Pilnveidotas profesionālās prasmes;
  • Iegūta jauna pieredze sadarbības, un personīgās attīstības jomā;
  • Paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu izstrādes metodikā;
  • Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas.
  • Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.
  • Dabūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes apliecinājums.
  • Iepazīti jauni draugi.

Brīvo laiku jaunieši pavadīja paši izzinot un izpētot Leipcigas pilsētu, un iepazīstot Vācu tradīcijas, kas saistās ar gatavošanos Ziemassvētkiem. Jauniešiem bija arī iespēja būt klāt uz oficiālo egles iedegšanu Leipcigas centrā.

Projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī Vitalis GmbH profesionālās izglītības mācību centra prakses apliecinošus sertifikātus. Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar saviem iespaidiem sagatavotajā prezentācijā par mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem.

Karīna Adamoviča- Krišāne
ERASMUS + projektu koordinatore