Neskatoties uz to, ka lielu daļu Pasaules ir apturējusi Covid-19 pandēmija, un kad liekas, ka Erasmus+ projektu mobilitātes ir iespējamas tikai virtuālā formātā. Malnavas koledža uzdrošinājās realizēt projektu “Malnavas koledžas audzēkņu prakse ārzemēs” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077255) finansējums ES Mūžizglītības programmas ietvaros.

 2021.gada 21. maijā  pēc 2-nedēļu mācību prakses Vitalis GmbH, Gut-Wehlitz,  mācību centrā Leipcigā, Vācijā, uz mājām atgriezās IP “Autotransports” 4.kursa izglītojamie, Andis Stefanovičs, Dairis Gaveika. Un IP “Banku zinības un finanses” 4. kursa studentes Sigita Bizune, Kitija Ģeidāne, Milana Kuzmina. Jauniešus pavadīja un uzraudzīja, viens no Malnavas koledžas skolotājiem Laimonis Naglis.

Vitalis ir dibināts 1997. gadā, lai uzņemtu Eiropas dalībniekus profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņai Mūžizglītības un Erasmus + programmas  ietvaros Leipcigas reģionā.

Vitalis mērķis ir saskaņot mūsu studentu vajadzības ar to, kas ir vajadzīgs reālā darba vietā, nodrošinot viņiem iespēju praktizēt un attīstīt savas profesionālās zināšanas un kompetences, lai viņi varētu palielināt savas nodarbinātības iespējas un kļūtu konkurētspējīgāki attiecībā uz Eiropas darba tirgu.

 Jaunieši izpildīja prakses programmu, veicot dažādus praktiskos uzdevumus mācību centra  mehāniskajās darbnīcās, un arī mācību centra birojā

Jāpiebilst, ka mobilitātes laikā netika pārkāpti nevieni no ierobežojumi saistībā ar Covid-19. Pirmajās prakses dienās audzēkņiem nācās pavadīt mācību centrā, karantīnā- saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem Vācijā. Katru dienu sākotnēji tika veikti Covid testi. Taču, neskatoties uz karantīnu, šinīs dienās jaunieši iepazinās ar jauniešiem no Bulgārijas, Spānijas, Polijas, līdz ar to paplašinot savu zināšanu klāstu par vairāku valstu kultūru kopumā.

Ieguvumi, piedaloties ERASMUS+  audzēkņu mācību mobilitātes programmā

•Uzlabotas svešvalodu zināšanas;

•Iegūti jauni sadarbības partneri;

•Pilnveidotas profesionālās prasmes;

•Iegūta jauna pieredze sadarbības, un personīgās attīstības jomā;

•Paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu izstrādes metodikā;

•Gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas.

•Iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences.

•Dabūts sertifikāts un EUROPASS Mobilitātes apliecinājums.

•Iepazīti jauni draugi.

Brīvajā laikā jauniešiem bija paredzēta kultūras programma: brauciens uz Drēzdeni, kā arī ekskursijas pa Leipcigas pilsētu.

Projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī Vitalis GmbH profesionālās izglītības mācību centra prakses apliecinošus sertifikātus.

Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar saviem iespaidiem   sagatavotajā prezentācijā par mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem.

Atgriežoties Latvijā mobilitātes dalībnieki nu jau ir veiksmīgi izturējuši 10 dienu karantīnu.

ERASMUS + projektu koordinatore
Karīna Adamoviča- Krišāne