22. decembrī Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju programmas „Autotransports” pilna laika studijās 9 studenti ieguva kvalifikāciju „Autoservisa speciālists”. Studiju programmā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijās 29 students ieguva kvalifikāciju „Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā”.

Jauniešu garantiju programmas ietvaros, jau ceturto reizi Malnavā, kvalifikācijas apliecību par dārzkopja kvalifikāciju ieguva 30 jaunietis. Gada laikā viņi apguva lauksaimniecības, augļkopības, dārzeņkopības, tehnikas mācības, apzaļumošanas, saimniekošanas mācības un darba aizsardzības priekšmetus gan teoriju (kabinetos), gan praktiskajās nodarbībās laboratorijās, siltumnīcās, dārzos un uz lauka. Bija arī iespēja iegūt profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības. Savas zināšanas jaunieši nostiprināja 14 nedēļas garajā Kvalifikācijas praksē Latgales un Vidzemes labākajās saimniecībās. Daudz zināšanu un jaunu iemaņu guva mācību ekskursijās. Par mācību rezultātiem katru mēnesi bija iespēja saņemt mērķstipendiju līdz 115 eiro mēnesī. Ir prieks atzīmēt labus un aktīvus jauniešus Igors Popovičs, Rinalds Rudzītis, Maksims Andrejevs, Līga Urtāne, Jānis Pujats, Vita Molčanova un Inga Greiškāne.

Un nu ir uzsākta jaunu audzēkņu uzņemšana arodizglītības programmā Dārzkopība. Ar vispārējo pamatizglītību (mācību ilgums 1 gads) nenodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem un nodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem. Topošos dārzkopjus gaidīsim līdz 23.februārim.

Stipendijas apmērs joprojām ir līdz 115 eiro mēnesī, būs apmaksāti ceļa izdevumi uz Kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācija prakses laiku. Plašāka informācija www.malnava.lv.

Inta Ostrovska
Malnavas koledžas direktora vietniece audzināšanas jomā