Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir apjomīgākā JA Latvija praktiskās biznesa idejas izglītības programma, kuras ietvaros jaunieši mācās darot. Tā ir iespēja praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un prast piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem, piedaloties lielākos un mazākos pasākumos – Ziemassvētku un Pavasara gadatirgos; Reģionālajos gadatirgos, vietējos tirdziņos.

Mācību gada sākumā uzrunāju izglītības programmas “Banku zinības un finanses” vairāku kursu audzēkņus, izstāstot iepriekšējo gadu pieredzi kā Malnavas koledžā, tā arī Latvijā un aiz tās robežām. Mana ideja un pamudinājums par SMU dibināšanu jau 4 gadus pēc kārtas guva ieinteresētību, atbalstu un savu darbību drīz vien uzsāka meiteņu 2 komandas no 2. finansistu kursa Angelikas Jacenko un Guntras Adijānes vadībā.

Skolēnu mācību uzņēmums “Mirkļa paradīze”

Skolēnu mācību uzņēmums “Mirkļa paradīze”.

Piecas enerģijas un pārliecības vienotas meitenes nodibināja SMU SIA “Mirkļa paradīze” ar darbības virzienu kalendāru izgatavošana un tirdzniecība. Otra mācību uzņēmuma vadību uzņēmās Guntra Adijāne un nodibināja un reģistrēja SMU SIA “Svētku varavīksne”, kura darbības virziens stikla figūru apgleznošana un tirdzniecība.

Tika sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, lai uzņēmumus reģistrētu biedrības “Junior Achievement Latvija” reģistrā.Meitenes sāka praktisku darbību no nodarbībām brīvā laikā, pat brīvdienās un gatavoja iecerētos produktus.

Vienlaicīgi tika izmantota piedāvātā iespēja piedalīties Latgales reģionālajā seminārā “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2016.”, kurš notika Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. SMU vadītājas ieguva informāciju un praktisko pieredzi par inovatīvās uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, darbojoties JA Latvija programmās.

Guntra Adijāne, atgriežoties no semināra: “Man patika, bija interesanti un noderīgi dzirdēt jau darbojošos SMU pieredzes un uzņēmēju reālus dzīves stāstus.”

SMU meitenes ar degsmi uzsāka nopietnu gatavošanas savam pirmajam iznācienam – Ziemassvētku tirdziņam savā izglītības iestādē tika darināti dažāda lieluma un satura kalendāri.

Par savu darbošanos SMU vadītājas ievietoja informāciju sociālajos tīklos, kā rezultātā meitenes saņēma pasūtījumus, konkrēti kalendāru izgatavošanai. Savukārt SMU SIA “Svētku varavīksne” stikla figūru apgleznošanai Ziemassvētku noskaņai.

Skolēnu mācību uzņēmums “Svētku varavīksne”

Skolēnu mācību uzņēmums “Svētku varavīksne”.

Abu SMU pirmā debija notika Malnavas Muižas zālē reizē ar svētku pasākumu. Meitenes bija gandarītas, jo pārdeva visas stikla figūras. Pirmais vietējais tirdziņš deva iedvesmu cītīgi gatavoties nākamajam – Valentīndienas tirdziņam.

Meitenes guva pirmo vērtīgo pieredzi organizēšanā, saskarsmē, pārdošanā un komandas darbā. Tika saņemti divi izaicinājumi piedalīties SMU Reģionālajos skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos Jēkabpilī un Gulbenē. Priekšroku devām Jēkabpilij un 2017.gada 17. februārī piedalījāmies rīkotajā gadatirgū tirdzniecības centrā “Sēlija”. Tā bija vēl viena vērtīga pieredze parādīt sevi un savu produktu vairāku desmitu dažādu SMU konkurencē. Meitenēm vajadzēja mācēt atbildēt uz 6 žūrijas locekļu uzdotajiem jautājumiem, sniegt interviju Jēkabpils vietējam laikrakstam un, protams, ar smaidiem piesaistīt klientus – pircējus, pārliecināt viņus, kāpēc izvēlēties tieši mūsu produktu.

Manuprāt, meitenes centās un viņām tas izdevās diezgan labi.

Skolēnu mācību uzņēmuma pamatā ir uzņēmējspēju attīstošs process un es pat teiktu vairāk – darbošanās SMU ir kā veiksmes atslēga uzņēmējdarbībā. Iegūtās zināšanas un prasmes ir kā tramplīns, kas palīdzēs atklāt un attīstīt katra talantus, paplašināt viņu redzesloku.

Es, kā skolotāja – konsultante novēlu meitenēm stingru pārliecību par savām spējām, atbildību un pienākuma saskaņošanu. Lai ir moto “Ja es vēlos no sirds, tad es varu!”.

Tuvojas noslēgumam šis 2016./2017. mācību gads. Nāks jauns ar jauniem izaicinājumiem, nodomiem un plāniem. Malnavas koledžas durvis ir un būs atvērtas jauniem izglītojamiem, kuri savas prasmes un spējas varēs attīstīt ne tikai darbojoties SMU, bet arī dejojot jauniešu deju kolektīvā, nodarbojoties ar sportu un sev interesējošu atpūtas veidu. Sabiedriski aktīvi jaunieši varēs sevi pierādīt, piedaloties izglītības iestādes pašpārvaldē un organizējot dažādus pasākumus. Mācību priekšmetu pilnīgai un pilnvērtīgai apguvei ir iespēja izmantot bibliotēku, kuras grāmatu fonds izveidots atbilstoši koledžas specializācijai un tiek nemitīgi papildināts.

Tātad, atliek tikai izvēlēties, pieņemt lēmumu un kļūt par Malnavas koledžas piedāvātās izglītības programmas audzēkni vai studentu.

Rita Žuka
Malnavas koledžas ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja,
SMU biznesa konsultante