Šī gada augustā ir uzsākti darbi pie Malnavas ciema ielu apgaismojuma atjaunošanas. Kopumā tiks izbūvēti jauni stabi un uzstādīti jauni gaismekļi Kļavu ielas posmā no sabiedriskā transporta pieturas līdz trīsstāvu daudzdzīvokļu mājām. Atsevišķos posmos apgaismojums tiks atjaunots arī Liepu un Muižas ielās.

Atjaunošanas darbos tiks izmantoti LED gaismekļi, kas ir mūsdienu prasībām atbilstoši un energoefektīvi, ļaujot ilgtermiņā arī ietaupīt elektroenerģijas izmaksas. Ja iedzīvotājiem ir kādi ierosinājumi, vai jautājumi, aicinām sazināties ar domes izpilddirektoru Tomu Vorkali 26182923