Piektdien, 14.janvārī, no pl. 10.00 līdz pl.12.00 būs pārtraukta ūdens padeve Malnavas ciematā!

Sagatavojiet ūdens rezerves!

I.Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja