Katram ar savu lielāku vai mazāku sapni, ar cerībām paveikt jaunus un labus darbus ir iesācies jaunais gads Arī Malnavas koledžā rit darbīga ikdiena, kura mijas ar skaistām svētku dienām.

Šogad mācības esam uzsākuši jaunajās izglītības programmās: Augkopība un Lauksaimniecības tehnikas mehānika. Ir atjaunināta mācību bāze, iegādājoties jaunāko tehniku. 2019./2020. mācību gadā uzņemsim audzēkņus programmā Lopkopība. Malnavas koledža saglabā stabilas pozīcijas valstī, izglītojot jaunos zemes saimniekus. Izglītības programma Banku zinības un finanses ir akreditēta uz 6 gadiem.

tehnika

Esam padomājuši arī par pieaugušajiem – piedāvājam profesionālās pilnveides programmu Bioloģiskā lauksaimniecība, kā arī pamatapmācības un zināšanu atjaunošanu augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai.

Jau rudenī veiksmīgi iekļāvāmies programmā Latvijas skolas soma. Realizējām divdesmit vienu aktivitāti: Maizes un Kara muzejs Aglonā, Rīgas motormuzejs, Jūgenstila, Modes un Valsts nacionālais muzejs, Malnavas maiznīca “Dzīles”, Latgales vēstniecība Gors. Skatījāmies 2018. gada labāko spēlfilmu “Homo novus” un animācijas filmu “Saule brauca debesīs”. Skolā mūs priecēja Rēzeknes novada vokālā studija “Skonai” un vīru folkloras kopa “Vilkači” ar savām programmām.

img_1120

Esam lepni un priecīgi, ka divas no Kārsavas novada Jauniešu gada balvām – Zīles – šogad atceļoja uz Malnavu. Nominācijā Gada organizācija jaunietim ir uzvarējis jauniešu tautas deju kolektīvs (vadītāja Agnese Medne) un nominācijā Gada jaunietis sabiedrībai – skolotājs Arturs Vorkalis. Paldies Agnesei un Arturam par pašaizliedzīgo darbu jauniešu izglītošanā un audzināšanā!

Skolotāji Ilga Novikova un Dainis Poikāns ir aktīvi Kārsavas novada jauniešu organizētās prāta spēles “Alberts” dalībnieki. Šogad viņi koledžā ir noorganizējuši spēli “Prātiņ, nāc mājās!”. 6.februārī notika šī konkursa otrā kārta. Jauniešu aktivitāte un interese ir liela. Šoreiz piedalījās arī ciemiņi no Smiltenes tehnikuma un mūsējie no IP realizācijas vietas Višķi.

17. aprīlī Malnava uzņems visu profesionālo izglītības iestāžu labākos runātājus Skatuves runas konkursā.

16. maijā notiks Latgales profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums – svētki “Radi, rādi, raidi 2019”. Kopumā dejos, dziedās un muzicēs ap 400 dziedātāji un dejotāji no Latgales un arī Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma.

Esam iesnieguši divus projektus ERASMUS+, kas nodrošinās topošo lauku īpašumu apsaimniekotāju un automehāniķu praktiskās apmācibas Eiropā.

Un tas ir tikai otrā mācību semestra sākums! Dažādi saistoši notikumi vēl priekšā.

Inta Ostrovska
Malnavas koledžas direkotra vietniece audzināšanas darbā