erasmus_malnavas_koledza

No 03.10.2016. līdz 01.11.2016. Malnavas koledžas 20 audzēkņi/10 audzēkņi no Malnavas koledžas izglītības programmas “Lauksaimniecība” un 10 izglītojamie Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietas Višķi izglītības programmā “Lauksaimniecības tehnika” /īstenoja praksi pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas strādājot ar jaunāko un modernāko tehniku, aprīkojumu, instrumentiem, apgūstot valodu kompetences. Projekta Nr. ERASMUS + 2016-I –LV01-KA102-022434 kopējās izmaksas EUR 54 900.00.

Prakses laikā jaunieši:

  • papildināja, padziļināja un nostiprināja zināšanas lauksaimniecības tehnikas izmantošanā, tehniskajā apkopē, diagnostikas un remonta darbos, darbu plānošanā un organizēšanā;
  • ieguva praktiskā darba iemaņas, veicot darbus ar lauksaimniecības tehniku;
  • iepazinās un apguva laukkopības un lopkopības un mežsaimniecības darba specifiku, tehnoloģijām;
  • uzlaboja valodu zināšanas;
  • apliecināja prasmi strādāt internacionālā komandā.

Projekta uzdevumi un mērķi ir sasniegti un koledža var lepoties ar savu audzēkņu profesionālo sagatavotību.

Pēc atgriešanās no Vācijas, 29.novembrī Malnavā notika “Labās prakses piemēru” prezentācija, kur audzēkņi, dalījās pieredzē un stāstīja gūtos iespaidus skolas biedriem, aicināja piedalīties arī citus izglītojamos, šāda veida aktivitātēs.

sadarbibas_partenri_no_vacijas2

Uz šo semināru bija arī ieradušies sadarbības partneri no Vācijas DEULA-Nienburg GmbH, kuri savukārt, dalījās ar saviem iespaidiem, izteica priekšlikumus un ieteikumus turpmākai sadarbībai.

Audzēkņi pateicas skolas vadībai, par doto iespēju un novērtē skolā gūtās zināšanas.

S.Grigale
projekta vadītāja