Mežvidu pamatskolas 1.-4.klašu skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 un nodarbību cikla “Es rīkojos droši” ietvaros 8.oktobrī devās mācību vizītē uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Ludzā. Izglītojamie uzzināja, kādi ir ugunsdzēsēja-glābēja darba pienākumi, ar ugunsdzēsējiem pārrunāja, kā jārīkojas droši dažādās sadzīves situācijās, lai izvairītos no nelaimes, apskatīja glābēju tehniku, darbojās praktiski, saņēma atbildes uz pašu interesējošiem jautājumiem. Skolā apgūtās drošības prasmes pārbaudījām pārvietojoties pa pilsētu: kur un kā pareizi pilsētā jāšķērso iela, kā jāuzvedas lielā rotaļu laukumā, pilskalnā, baznīcā, jo katra paša pareiza uzvedība, lielā mērā garantē arī paša drošību. Rīkosimies droši!
Liels paldies VUGD Ludzas nodaļas komandai par mūsu uzņemšanu!

Nodarbību “Es rīkojos droši” vadītāja Jolanta Silicka