Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”, izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbībai  Ludzas  novada 28 vēlēšanu iecirkņu komisijās: doc-icon.pngPieteicamo kandidātu skaits 17.65 kB

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3)      attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)      kurš prot latviešu valodu,

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4)     kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5)      nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus.

Lai pieteiktos, ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa

 Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa  pieejama CVK mājas lapāwww.cvk.lv, https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/darbs-velesanu-iecirkni.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Ludzas novada pašvaldībā(Raiņa ielā 16, Ludzā)  Ludzas novada pašvaldības Valsts un pašvaldību  vienotajā klientu apkalpošanas  centrā (1.stāvā) vai pa pastu (Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV5701)  līdz 2021. gada 19.aprīlim plkst. 1700.

Uzziņas pa tālruni  26141165 – Agrita Kopeika, Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāre.