PAŠVALDĪBAS JURIDISKĀS NODAĻAS JURISKONSULTS/E (uz nenoteiktu laiku)

(1 vakance) (profesijas kods 2619 01 juriskonsults)

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot pašvaldības saistošo noteikumu projektus, grozījumus, precizējumus, nodrošināt pilnu procedūru, līdz to spēkā stāšanās brīdim;
 • sagatavot pašvaldības līgumu projektus, veikt līgumu reģistrēšanu vienotajā pašvaldības lietvedības sistēmā;
 • izstrādāt juridiskos dokumentus (domes lēmumu projektus, pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus, rīkojumu projektus, atbildes uz iesniegumiem u.tml.);
 •   izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
 •  sagatavot kreditora prasījumu pieteikumus;
 •  veikt darbu ar debitoru parādiem;
 •  piedalīties pašvaldības izveidoto komisiju darbā, izvērtēt dokumentus un sniegt juridisku atzinumus par tiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība;
 • vēlama praktiskā darba pieredze jurista amatā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas organizatoriskās, saskarsmes spējas un argumentācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • derīgs sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam: 

 • pilna laika amata vietu uz nenoteiktu laiku;
 • amatalgu sākot no 1050,00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • daudzpusīgu profesionālo pieredzi un profesionālās izaugsmes iespējas.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022 gada 4. februārim plkst. 16.00.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (CV) Europass formātā un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pasts@ludzasnovads.lv ar norādi PIETEIKUMS AMATA VAKANCEI “PAŠVALDĪBAS JURIDISKĀS NODAĻAS JURISKONSULTS”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām 65707403.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.