Ludzas novada Bāriņtiesas kontaktinformācija

Ludzā apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 65707076)

pirmdienās 13.30 – 18.00
ceturtdienās 8.30 – 12.00


Kārsavā apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 28686389)

Otrdienās: 9.00 – 14.00
Trešdienās 13.00 – 16.00


Ludzas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas un Mežvidu  pagastos un Kārsavā  deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  28686389, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Blontu un Mērdzenes  pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  26174832, norunājot vizītes laiku un vietu.