14. jūnijā LLU Jelgavas pilī viesojās Malnavas koledžas kolēģi, lai noslēgtu sadarbības līgumu ar universitāti un vienotos par turpmāk veicamajām aktivitātēm, jo abas izglītības dažādos studiju līmeņos īsteno radniecīgas studiju programmas lauksaimniecībā un autotransportā. Viena no aktivitātēm, kas tiks īstenota – salīdzināt studiju programmas un nodrošināt Malnavas absolventiem, kuri ieguvuši 1. līmeņa augstāko izglītību, iespēju turpināt studijas LLU programmās vecākajos studiju kursos.

Vizītes laikā Jelgavā Malnavas koledžas pārstāvji tikās ar LLU Lauksaimniecības un Tehniskās fakultātes dekāniem, kurās tiek īstenotas radniecīgas studiju programmas lauksaimniecības uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs, un vienojās par sadarbību, lai nodrošinātu studiju programmu pēctecību. Turklāt plānots, ka koledžas absolventiem būs iespēja turpināt studijas LLU radniecīgajās studiju programmās vecākajos studiju kursos, tādējādi saīsinot izglītības ieguves laiku.

Kopīgi ar LLU vadību diskutēts par iespēju atbalstīt jauniešus eksakto mācību priekšmetu apguvē un gadījumos, kad viņi iepriekš ir izvēlējušies humanitāro virzienu vai nepilnīgi apguvuši eksaktos priekšmetus, piedāvāt eksakto mācību priekšmetu kursu trūkstošo zināšanu iegūšanai.  Šāds risinājums nodrošinātu plašākas iespējas jauniešiem, padarītu pievilcīgākas inženierzinātņu un lauksaimniecības studiju programmas un būtu atbalsts nozarēm, kurām trūkst speciālistu ar spēcīgām matemātikas, fizikas un ķīmijas zināšanām.

Malnavas koledžas direktors Viktors Indričāns atzina, ka koledžai sadarbība ar universitāti ir ļoti svarīga un stiprinās tās pozīcijas programmu akreditācijā. Turklāt tā ir arī iespēja efektīvāk strādāt ar lauksaimniecības izglītības nozares sakārtošanu un profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu.

Tāpat tikšanās laikā ar Lauksaimniecības fakultātes mācību un pētījumu saimniecības “Pēterlauki” direktoru Merabu Katamadzi pārrunātas iespējas nodrošināt Malnavas audzēkņiem prakses vietas izmēģinājumu laukos Višķos, kurus apsaimnieko universitāte, un jau tuvākajā laikā norisināsies Lauku dienas. Abas puses vienojās, ka tā būs laba pieredzes apmaiņas iespēja gan koledžas skolotājiem, gan audzēkņiem.

Savukārt LLU pārraudzībā esošās Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdes loceklis Rafaels Joffe atzina, ka redz Malnavas koledžu kā spēcīgu partneri kopīgas mācību programmas veidošanai, kuras īstenošanai koledžā ir atbilstoša infrastruktūra.

Noslēgtais sadarbības līgums, ko parakstīja LLU rektore Irina Pilvere, Malnavas koledžas direktors Viktors Indričāns, universitātes fakultāšu dekāni Zinta Gaile un Ilmārs Dukulis, paredz izveidot sadarbību starp LLU Lauksaimniecības fakultātes un Tehniskās fakultātes un Malnavas koledžas lauksaimniecības un autotransporta nozares specialitātēm, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu jomu profesionālo izglītību un nodrošinātu tās pēctecību, iesaistītu studentus un pasniedzējus kopīgos projektos un aktivitātēs, sekmētu profesionālās informācijas apmaiņu.

Līdzīgi sadarbības līgumi LLU jau ir noslēgti ar Jelgavas Tehnikumu, Saldus Tehnikumu, Bulduru Dārzkopības vidusskolu un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, kuru labākajiem absolventiem ir priekšrocības, turpinot studijas LLU.

Lana Janmere
komunikācijas vadītāja
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Komunikācijas un mārketinga centrs