4.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēkiem un pētniekiem un Balvu Centrālo bibliotēku organizēja  reģionālo konferenci “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”.

Konferences virsmērķis – sniegt augsta līmeņa akadēmiskās zināšanas speciālistiem, kas nodarbojas ar publisko bibliotēku krājumu veidošanu.

Konferencē tika aplūkots plašs tēmu loks. Konferences iesākumā Mārtiņš Laizāns sniedza  jaunākās latviešu dzejas analīzi, tās autoriem. Vai to mēs šodien saprotam? Droši vien manas paaudzes lasītāji piekritīs A. Ostupa atzinumam: „Neviens necels pieminekļus mūsu paaudzes dzejniekiem.” Profesionāli noderīga bija Sigitas Kušneres lekcija par ideoloģijas uzstādījumiem, viedokļu līderismu latviešu literatūras klasikā un mūsdienu literatūrā. Izvērsās maza diskusija, vai Karīna Račko ir viedokļu līdere ? Ja nevērtē māksliniecisko līmeni, protams, tas ir veiksmīgs mārketinga triks. Silvijas Radzobes sarunu tēma bija par darbu pie plašās izlases veidošanas „100 izcili Latvijas aktieri.” Triviālliteratūra, populārā un izklaides literatūra, kas veido Latvijas literatūras kanonu- tie bija jautājumi, ko iztirzāja Ieva Kalniņa. Savukārt ne mazāk interesanta izvērtās Ilzes Spergas pēdējās desmitgades latgaliešu literatūras analīze, kā arī tika pievērsta uzmanība dažām problēmām: zemais sabiedrības lasīt un rakstītprasmes līmenis, autoru un lasītāju paaudžu konflikts un ilgstoši rakstības tradīcijas pārrāvumi.

Konferenci moderēja LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone.

Tā kā konference notika Balvu novada muzejā, radās iespēja apskatīt muzejā izvietotās ekspozīcijas.

Veronika Škestere
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja