2018. gada 24. oktobrī Utenā, Lietuvā notiks Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “SYNERGY FOR SECURITY” projekta menedžmenta grupas 4. sanāksme. Programmā plānota visu projekta partneru atskaite par iepriekšējā pārskata periodā paveikto, diskusija par jau izdarīto un darāmajiem darbiem, par iespējamām problēmsituācijām un to risinājumiem. Projekta partnerus uzņems Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktors Jonas Slapšinskas.

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija. LatviaLithuaniaProgramme

2017-05-08_09_41_38_logo

 

Ilze Stabulniece
Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” vadītāja