2018. gada 24. oktobrī Utenā, Lietuvā notika Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “SYNERGY FOR SECURITY” menedžmenta grupas 4.sanāksme. Tā norisinājās Utenos rajona administrācijas ēkā. Ievadrunu un konstruktīvas sadarbības vēlējumus teica sanāksmes namatēvs – Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktors Jonas Slapšinskas. Projekta partneri prezentēja 3. projekta atskaites periodā paveikto, organizētās publiskā iepirkuma procedūras, kā arī aktualizēja radušās problēmas un izaicinājumus. Partneri ir iegādājušies drošības iekārtas, kas tiek izmantotas ES ārējās robežas sargāšanai, ir uzstādītas video novērošanas kameras un sociālie stendi skolās. Notikušas policijas un robežsardzes vizītes skolās, pārrunājot drošības jautājumus. Visu projekta partneru pārstāvji diskutēja par projekta virzības gaitu un partneru lomām tajā.

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LR Valsts policija LatviaLithuaniaProgramme

2017-05-08_09_41_38_logo

Ilze Stabulniece
Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” vadītāja