3. aprīlī Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde rīkoja Lieldienu svinības  jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.

Kā viesi tika uzaicināti Kārsavas novada jauniešu centra “Pūga” jaunieši. Pasākumā piedalījās četri jaunieši ar īpašām vajadzībām Ieva, Rihards, Lolita, Natālija un viņu vecāki.

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele ieradās kopā ar jauniešu centra pārstāvjiem un atnesa līdzi savus un mazpulcēnu sagatavotos apsveikumus un dāvanas Lieldienās. Jauniešu centra “Pūga” jaunieši uzstājās ar priekšnesumu, spēlējot uz ģitāras un dziedot. Viņi kopā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām gāja rotaļās, sitās ar olām, ripināja olas, radot lielu prieku un sajūsmu visos pasākuma dalībniekos. Jauniešu ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku vārdā sakām paldies jauniešu centra “Pūga” meitenēm par skaisto apciemojumu.

Kārsavas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde savā darbā ar personām ar īpašām vajadzībām vada atbalsta grupu nodarbības personām ar īpašām vajadzībām ar mērķi attīstīt sociālās prasmes un veicināt integrāciju sabiedrībā (vienu reizi nedēļā) un individuāli rehabilitējošās nodarbības personām ar īpašām vajadzībām ar mērķi apgūt, uzlabot dzīves prasmes(vienu reizi nedēļā).

Inese Kačalova
sociālā darbiniece