MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES DRAUDZĒ

14. aprīlis plkst. 9.00 un 11.00 PŪPOLU SVĒTDIENA (ziedojumi semināram)

18. aprīlis plkst. 17.00 LIELĀ CETURTDIENA (Pēdējo vakariņu Sv. Mise)

19. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ PIEKTDIENA (Kunga Ciešanu dievkalpojums, Rūgtās sāpes), plkst. 17.00 Krustaceļš

20. aprīlis plkst. 19.00 LIELĀ SESTDIENA (Lieldienu vigīlija)

21. aprīlis plkst. 9.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA

22. aprīlis plkst. 10.00 OTRĀS LIELDIENAS

23. aprīlis plkst. 18.00 Sv. Jura diena (automašīnu svētīšana)

RUSKULOVAS LURDAS DIEVMĀTES DRAUDZĒ

18. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ CETURTDIENA (Pēdējo vakariņu Sv. Mise)

19. aprīlis plkst. 11.00 LIELĀ PIEKTDIENA (Kunga Ciešanu dievkalpojums)

20. aprīlis plkst. 16.00 LIELĀ SESTDIENA (Lieldienu vigīlija)

SALNAVAS DRAUDZĒ

14. aprīlis plkst. 13.00 PŪPOLU SVĒTDIENA (ziedojumi semināram)

21. aprīlis plkst. 12.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA

STIGLOVAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZĒ

14. aprīlis plkst. 14.30 PŪPOLU SVĒTDIENA krustaceļš, plkst. 16.00 Sv. Mise

18. aprīlis plkst. 13.00 LIELĀ CETURTDIENA

Vissvētākā Sakramenta adorācija no 19.04.2019. plkst. 18.00 līdz 20.04.2019. plkst. 15.00

20. aprīlis plkst. 15.00 LIELĀ SESTDIENA

28. aprīlis plkst. 12.00 Sv. Jura diena (automašīnu svētīšana)

MEŽVIDU SKAPULĀRA DIEVMĀTES DRAUDZES BAZNĪCĀ

14. aprīlis plkst. 12.00 PŪPOLU SVĒTDIENA

20. aprīlis plkst. 18.00 LIELĀ SESTDIENA

Svētīgi sagaidīsim gaišos Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Anna Orinska
Zemes lietu vecākā speciāliste