Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var izvēlēties apgūt kādu no 770 izglītības programmām, kuras iedzīvotājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados.

Līdz 6. novembrim iespējams iesaistīties projektā un piedāvāt saviem darbiniekiem profesionālās kompetences pilnveidi.

Pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais visā Latvijā. Šīs nozares ir būvniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kokrūpniecība, kā arī elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta ietvaros atbalstāmās profesijas:

– profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:

  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.)
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki,maiznieki, kurpnieki, u.c.)
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.)
  • vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji, sētnieki, kurjeri, u.c.)

Vairāk informācijas pielikumā un mājas lapā: www.viaa.gov.lv, www.macibaspieaugusajiem.lv.

doc-icon.pngPielikums22.20 kB

 

Rita Jonikāne
projektu koordinatore
Tālr. 65733504