Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 30. marta līdz 14. aprīlim Kārsavas novada bibliotēkas apmeklētājiem SLĒGTAS!
Aicinām izmantot 3td.lv e-grāmatu bibliotēku https://www.3td.lv/lv/ebooks
letonika.lv, http://www.periodika.lv/ un citus bezmaksas digitālos resursus.

Saņemiet autorizācijas datus sazinoties ar savu bibliotēku!
Darba dienās bibliotēkas turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti
Kārsavas pilsētas bibliotēka – t. 65733162, 29326819; e-pasts: biblkarsava@inbox.lv
Goliševas pagasta bibliotēka – t. 65728022; e-pasts: goliseva.biblio@inbox.lv
Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka – t. 8357956; e-pasts: nesteri.bibl@inbox.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka – t. 25650640; e-pasts: merdzene573biblio@inbox.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka – t. 28308160; e-pasts: mezvidi-biblio@inbox.lv
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka – t. 26103108; e-pasts: rancubiblioteka@inbox.lv
Salnavas pagasta bibliotēka – t. 28355187; e-pasts: salnavas_biblioteka@inbox.lv