18. jūnijā Kārsavas pilsētā veiksmīgi aizritēja Latvijas Veselības nedēļa, kuras ietvaros notika ielu vingrošana, veloveiklības orientēšanās pa Kārsavas pilsētu, nūjošana, piepūšamās atrakcijas, spēles, rotaļas un apbalvošana. Izrādītā interese par pasākumu bija liela, kopā iesaistot vairāk kā 100 dalībniekus, dažādās disciplīnās un aktivitātēs.

Vislielāko interese izpelnījās velo orientēšanās sacensības, kuras kopumā pulcēja 14 komandas. Jāpiebilst, ka šajā aktivitātē tika iekļauti uzdevumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pilsētas uzlabošanu un labiekārtošanu. Uzklausot iedzīvotāju viedokļus, komandas iesniedza piedāvājumus. Viņi labprāt redzētu pilsētā guļošos policistus pie Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas un vidusskolas, jaunas atpūtas vietas – kafejnīcas un skrejparkus. Dažu no komandu iesniegtajiem piedāvājumiem tiek plānots arī realizēt, piemēram, kā gājēju celiņa ierīkošana gar Šnitkas upes krastiem.

Kā atzīst paši dalībnieki, šāda veida aktivitātes ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids. Iziet no dzīvokļa, lai kopīgi izkustētos, izzinātu pilsētu vai vienkārši paskatītos kā veicas citiem disciplīnu veikšanā Šādas aktivitātes ir viennozīmīgi ieguvums pašiem pasākuma apmeklētājiem. Jaunieši arī atzīst, ka piedalīties pasākumā un palīdzēt to organizēt ir ļoti liela pieredze. Atnākt un teikt: “Es būtu darījis labāk!”, ir viegli, bet pašam izdomāt un iesaistīt citus ir daudz grūtāk. Pie šādas atziņas tu nonāc tikai tad, kad pamēģini.

Milzīgu paldies pasākuma tapšanā un rīkošanā jāsaka ne tikai brīvprātīgajiem jauniešiem, bet arī Mihailam Oļipovam un Agnesei Mednei, kuri ziedoja savu brīvo laiku, lai piedalītos un vadītu aktivitātes.

“Latvijas Veselības nedēļa 2019” tiek organizēta, lai sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem, kā arī piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

Solvita Dzerkale
Jaunatnes lietu speciāliste