Skaista mana Tēvu zeme
Par visām zemītēm,
Plaši lauki, zaļi meži,
Vidū… Kārsavas novadiņš…

2019.gada 18.novembris – Latvijas Valsts 101.dzimšanas diena. Kārsavas novada pagastos, skolās un kultūras namos, Latviju godināja visu novembra mēnesi. Kārsavas pilsētas kultūras namā svētku galveno pasākumu ar novada Goda pilsoņu godināšanu un koncertu – veltījumu izdzīvojām 18.novembrī.

img_9616Jau 10 gadu novadā ir tradīcija, pateikt „paldies” cilvēkiem, kuri savā darbā un ikdienas gaitās ir paveikuši daudz laba, skaista, paliekoša. Šogad novada ļaudis izvirzīja trīs visgodājamākos Novada cilvēkus – Atzinības Raksts par ieguldījumu sava pagasta, novada kultūras dzīves izaugsmes veicināšanā un tradīciju saglabāšanā tika piešķirts Goliševas pagasta pārvaldniekam Anatolijam Posredņikovam, Goda Pilsoņa titulus saņēma Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore Vera Krišāne par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, par mūzikas un mākslas skolas darbības nepārtrauktu pilnveidošanu un attīstību. Kā arī Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja Ināra Silicka par pašaizliedzīgu profesionālo darbību izglītības jomā, par ieguldījumu Kārsavas novada attīstībā un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

Latviju, Latgali, Kārsavas novadu, tā cilvēkus un ciemiņus, svētku veltījumiem sveica Kārsavas vidusskolas: 5.-12.klašu koris „Akustika” un 9.-12.klašu vokālais ansamblis (vad. Ligita Žukovska), 1.-2. un 3.-4. klašu deju kolektīvi (vad. Agnese Medne), deju kolektīvs „Spryguļs” un „Vaļasprieki” (vad. Valentīna Kirsanova) un Kārsavas kultūras nama amatierkolektīvi: vokālais ansamblis „Belcanto” (vad. Anda Šicāne), vokālie ansambļi „Skerco” un „Sendienas” (vad. Antoņina Pitkeviča), bērnu un jauniešu tēatra studija “Aplis” (vad. Ināra Rasima), deju kolektīvs „Senleja” un „Ūdrupe” (vad. Dainis Jezupovs).

Sirsnīga pateicība lai izskan – Kārsavas novada pašvaldībai, Kārsavas vidusskolas radošajai saimei un Kārsavas kultūras nama darbīgajai saimītei. Kārsavas pilsētas un KN svētku noformējums, latviskās dzīvesziņas noskaņā, pateicoties novada mākslinieka Jāņa Stepkāna izdomai.

Ināra Rasima
Kārsavas KN vadītāja