Vidusskolu grupā:

1. vieta Jēkabpils 3. vidusskola (138p)
2. vieta Daugavpils 3. vidusskola (124p)
3. vieta Kārsavas vidusskola (109p)

2000.-2003.g. jaunieties 3x800m | Kārsavas vsk. – 2. vieta – 8,36,7

Viktorija Krišāne, Ilva Nagle, Junora Streļča

2000.-2003.g. jaunieši 3x1000m | Kārsavas vsk. – 4. vieta – 9,19,1

Nikita Jakimovs, Sandis Dauksts, Mārtiņš Laganovskis Veseris

2004.-2005.g. jauktā 4x1000m | Kārsavas vsk. – 6. vieta 13,57,5

Vivita Krišāne, Egita Potaša, Sandis Jakovļevs, Roberts Dovgiallo

2006.-2007.g. meitenes 3x800m | Kārsavas vsk. – 2. vieta – 09,08,3

Brigita Mūrniece Krišāne, Marija Bojāre, Paula Pundure

2008. un jaunāki zēni 3x500m | Kārsavas vsk. – 5. vieta – 05,54,2

Gustavs Krišāns, Artis Mortukāns, Kristaps Sutra

2008. un jaunākas meitenes 3x500m |Kārsavas vsk. – 7. vieta – 06,36,3

Katrīna Medne, Denīze Loreta Nagle, Katrīna Lukaševiča

Viktorijs Krišāns
Sporta skolotājs