2021.gadā no 10.-12. februārim Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina skolēnus piedalīties tiešsaistes KARJERAS DIENĀS, kurās….

… varēs iepazīt vairāk nekā 20 dažādu profesiju un specialitāšu, to “aizkulises” un ikdienas paradumus.

10. februāris no plkst., 10:00-14:00 – iepazīšanās ar studentiem, mācībspēkiem un absolventiem no :

– Tehniskās fakultātes (Dizains un amatniecība, Lauksaimniecības inženierzinātnes, Karjeras konsultants),

– Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (Ekonomika),

– Informācijas tehnoloģiju fakultātes (Datorvadība un datorzinātne),

– Meža fakultātes (Mežinženieris, Mežzinātne),

– Lauksaimniecības fakultātes (Lauksaimniecība).

11. februāris no plkst., 10:00-14:00  – iepazīšanās ar studentiem, mācībspēkiem un absolventiem no :

– Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība),

– Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (Komercdarbība un uzņēmumu vadība),

– Tehniskās fakultātes (Lietišķā enerģētika),

– Meža fakultātes (Kokapstrāde),

– Veterinārmedicīnas fakultātes (Veterinārmedicīna).

12. februāris no plkst., 10:00-12:25  – iepazīšanās ar studentiem, mācībspēkiem un absolventiem no :

– Vides un būvzinātņu fakultātes (Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība, Būvniecība, Ainavu arhitektūra un plānošana),

– Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija).

Programma pievienota pielikumā, kā arī  LLU mājaslapā:
https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-01-20/skoleniem-iespeja-piedalities-llu-tiessaistes-karjeras-dienas