Šogad 18. novembrī Latvija svin savu simtgadi. Galvenais simtgades vēstījums ir “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki. Mēs godinām visus, kuri cīnījušies par mūsu valsts brīvību, kuri veicinājuši Latvijas attīstību, nesuši valsts vārdu pasaulē, darījuši labus darbus savā sētā, pagastā, novadā. Katrs no mums ir kaut maza, bet ļoti vērtīga daļa savas valsts veidošanā, un, ieguldot labu darbu, labas domas, mēs veicinām Latvijas izaugsmi.

Ar Lāčplēša dienas ieskandināšanas koncertu 8. novembrī “Labvakar, Latvija!” tika atklāta Kārsavas novada patriotiskā mēneša pasākumu programma. Malnavas muižā izskanēja komponista Jāņa Lūsēna dziesmas Malnavas pagasta vokālās ansambļa “Konsonanse”, Kārsavas vidusskolas meiteņu vokālo ansambļu “Balstiņas” un “Vuolyudzeitis” izpildījumā. Apmeklētājiem bija iespēja ne vien klausīties skaistās dziesmas, bet arī noskatīties nelielu filmu par Latvijas valsts simboliku, apskatīties rakstaino cimdu izstādi “No mātes pūra lādes”, kā arī malnaviešu vaļasprieku darbus.

11. novembrī Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā notika Lāčplēša dienai veltīta Svētā Mise, pēc kuras novada iedzīvotāji devās uz Bozovas Brāļu kapiem, godinot Brīvības cīņās un citos militāros konfliktos kritušos karavīrus un valsts aizstāvjus.

Šogad par godu Latvijas simtgadei Kārsavas novadā notiks dižkoncerti, kurā piedalīsies katra pagasta un Kārsavas pilsētas kolektīvi, vienojoties kopīgajos priekšnesumos. Kārsavas kultūras namā viesosies novadnieces – Aija Nagle – Īzāka (vijole) un Gunta Ločmele (kokle).

Jau tradicionāli Kārsavas novada pašvaldība šajos svētkos sveic „Kārsavas novada Goda pilsoņus”, šogad šim goda apbalvojumam izvirzīti divi novadnieki:

 • Annai Dančai par inovatīvu pieeju sava novada popularizēšanā caur teātra mākslu un latviskās dzīves ziņas stiprināšanu;
 • Janīnai Širinai par ilggadēju, priekšzīmīgu un profesionālu darbu jaunās paaudzes izglītošanā, par Mežvidu pagasta un novada vārda popularizēšanu ārpus novada robežām.

Pirms trīsdesmit gadiem 8. un 9. oktobrī tika dibināta Latvijas Tautas fronte (LTF). Īsā laikā tā kļuva par lielāko politisko organizāciju Latvijas vēsturē, apvienojot 250 000 biedru. Arī mūsu novadnieki iesaistījās Tautas Frontē un cīnījās par brīvu Latviju! Pateicoties viņu drosmei un darbam, šodien svinam mūsu Latvijas simtgadi, un lepojamies ar ikvienu Tautas Frontes biedru. Kārsavas novada pašvaldība godinās aktīvākos Tautas Frontes dalībniekus Balto galdautu svētkos 2019. gada 4. maijā.

Patriotiskais mēnesis tiks svinēts visos pagastos un pilsētā:

 • 16. novembrī Mežvidu pamatskolā jautrie starti sporta zālē
 • 16. novembrī plkst. 12.00 Mērdzenes pamatskolā svētku koncerts “Mīļa mana tēvu zeme”
 • 16. novembrī plkst. 13.15 Salnavas pamatskolā Latvijas simtgadei veltīts svinīgais pasākums
 • 16. novembrī plkst. 20.00 Salnavas KN Latvijas simtgades dižkoncerts
 • 16. novembrī plkst. 22.00 Salnavas KN svētku balle kopā ar grupu “Pie letes”. Ieeja brīva
 • 17. novembrī plkst. 14.00 Mežvidu KN Latvijas simtgades dižkoncerts
 • 17. novembrī plkst. 17.00 Goliševas KN Latvijas simtgades dižkoncerts
 • 17. novembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN Latvijas simtgades dižkoncerts
 • 17. novembrī plkst. 21.00 Mežvidu KN svētku balli spēlē Dace. Ieeja brīva
 • 17. novembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN svētku balle kopā ar Sintiju. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26339241. Ieeja brīva
 • 18. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN Latvijas simtgades dižkoncerts un goda pilsoņu godināšana.