23.februārī   Kārsavas KN notika, pie mums vēl nebijis ,pasākums: Latgales senioru deju kopu jaunrades deju –sadancis festivāls “Liksim grīdai putēt”. Tajā piedalijās Senioru deju kopas no:
Aglonas “Orhi-deja”vadītāja Dina Staškeviča,
Riebiņu „Senjorita” vadītāja Ilze Piskunova,
Sīļukalna „Pagrieziens” vadītāja Anita Upeniece,
Baltinavas „Gaspaža” vadītāja Irēna Kaša,
Kārsavas „SENLEJA”vadītājs  Dainis Jezupovs,
Balvu novada Kubuliem Eiropas deju kolektīvs
„RŪTAS”vadītāja Lūcija Jermacāne.

Lai sveiktu un atbalstītu dalībniekus, piedalījās Kārsavas senioru vokālais ansamblis „Sendienas” vadītāja  Antonina Pitkeviča. Sadanča mērķis bija, kolektīviem izdancot sagatavotās dejas,no tām izvēlēties divas labākās,kuras dejos 21. jūnijā festivālā Rugājos. Tādēļ tika aicināta neatkarīga vērtētāju grupa ,trīs cilvēku  sastāvā,lai novērtētu dejotāju sniegumu un palīdzētu izvēlēties piemērotākās dejas. Vērtētājas: Senioru tautu deju kolektīvu virsvadītāja Rugājos Lucija Bukša, Eiropas deju kolektīvu virsvadītāja Rugājos Lūcija Jermacāne un Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Klātesošie deju kolektīvi izpildīja divpadsmit dejas,kuru horeogrāfi bija kolektīvu vadītāji Dina Staškeviča, Ilze Piskunova, Anita Upeniece, Dainis Jezupovs un Irēna Kaša .Priecēja košie tērpi un labs dejas izpildījums. Paldies !

Izcēlētās dejas:  “Peldēja laiviņa” Dinas Staškevičas horeogrāfija,tautas  mūzika un vārdi  izpilda  “Orhi-deja”  vadītāja  Dina Staškeviča .   

“Ziedu valsis” Ārijas Veides horeogrāfija, grupas Kaugurieši mūzika un vārdi izpilda GASPAŽA vadītāja Irēna Kaša.

Noslēgumā ēdam saimnieču sarūpētās pankūkas ar ievārījumu, dzērām tēju un palustējāmies. Sirsnīgs paldies novada pašvaldībai par atbalstu,kolektīviem par piedalīšanos, organizatoriem un kultūras nama darbiniekiem par kopīgi paveikto darbu, garšīgs paldies pankūku cepējām, bija gardas.

Foto no pasākuma:

Zofija Ritiņa
Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja