Lai Jūsu sirdis sajūt mīlestību un spēj to dāvāt arī apkārtējiem ne tikai šajā svētku laikā, bet visu Jauno 2022. gadu  !

Ināra Silicka
Ludzas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietniece