Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
Pār siiem, pār mežiem,
Pār miesīšu tīrumiem