Lai aicinātu sabiedrību darīt labu citiem, labdarības organizācija Palīdzēsim.lv  jau devīto gadu rīkoja akciju “Labo darbu nedēļa“, kuras laikā visi tiek aicināti sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Arī mēs, Kārsavas vidusskolas 5.a klases skolēni un audzinātāja, jau otro gadu aktīvi iesaistāmies šajā akcijā. Jau rudenī nolēmām, ka šogad ar saviem labajiem darbiem iepriecināsim pansionāta „Mūsmājas” iemītniekus un darbiniekus. Tā kā tuvojās skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, nolēmām radīt svētku noskaņu pansionāta telpās, uzdāvinot telpu rotājumus, kas tiks izgatavoti no papīra. Gada nogale skolēniem izvērtās radoša un darbīga. Gan starpbrīžos, gan pēc stundām pulcējāmies kopā, lai grieztu, līmētu, krāsotu un fantazētu. No papīra tika veidotas brīnišķīgas, gaisīgas sniegpārslas, kas ienesa gaišumu un svētku noskaņojumu pansionāta telpās, eņģeļi, kas rādīja ceļu tumšajās ziemas dienās. No papīra izgrieztos cimdus skolēni rotāja ar latviešu ornamenta zīmēm, kuru izgriešana un izkrāsošana prasīja lielu pacietību, līdz cimdi pārvērtās par neparastu un krāsainu dekorāciju, kas izdaiļoja pansionāta telpas.

Decembra nogalē kopā ar Kārsavas vidusskolas meiteņu vokālo ansambli “Volyudzeites” un tā vadītāju Ligitu Žukovsku devāmies uz pansionātu „Mūsmājas”, lai ne tikai uzdāvinātu pašrocīgi izgatavotos telpu rotājumus, bet arī sniegtu nelielu koncertu pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem. Skanēja izjustas dzejas rindas, vēlējumi, kas mijās ar sirsnīgām dziesmām meiteņu ansambļa izpildījumā. Ceram, ka mūsu labie darbi sasildīja cilvēku sirdis un radīja prieku. Izdarot kaut ko labu, mēs saprotam, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan mums pašiem, gan tiem, kuram palīdzēts!

Paldies pansionāta „Mūsmājas” vadītājai Zentai Čačkai un darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu un Kārsavas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājai Lilitai Laganovskai par sadarbību, gatavojot rotājumus.

Anita Lele
Kārsavas vidusskolas 5.a klases audzinātāja