Jauniešu centrs “Pūga” jau piekto gadu organizē Kārsavas novada “Jauniešu gada balvu”. Pasākuma mērķis ir izcelt, godināt un pateikties tiem Kārsavas novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.

20. janvāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Kārsavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balva. Pasākumā uzstājās mūsu novada talanti –  jaunā un talantīgā dziedātāja Diona Liepiņa, Kārsavas mūzikas un mākslas skolas saksofona kvartets, Arnis Slobožaņins, Salnavas dejotājas, kā arī Briežuciema ielu vingrotāju grupa “Extreme”.

“Jauniešu gada balvai 2016” kopā tika saņemti 53 pieteikumi, no kuriem septiņi jaunieši tika godināti šādās nominācijās: “Kuorsovys nūvoda patriots”, “Goda Iniciativa / Pasuocīņs”, “Goda Škoļnīks”, “Goda Izaugsme”, “Goda Sportists”, “Jaunīts Uzjiemiejs” un “Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums”. Iesniegtās anketas izvērtēja komisija, pēc kuras lēmuma koka zīles ieguva:

img_2866-2

  • “Kuorsovys nūvoda patriots” – Juris Vorkalis, raksturots kā jaunietis, kurš devis dzīvību daudziem pasākumiem, piemēram, Nakts strītbolam un Nakts sēņošanai. Juris paspēj dziedāt, sportot, dejot un dzīvo straujā ritmā, bet viņš neko nedara sasteigti, vienmēr prot iedziļināties situācijā, jo viņa mērķis ir ieguldīties novada attīstībā. Nav viegli būt jaunietim, kas ir piemērs citiem jauniešiem, bet Jurim tas ir lieliski izdevies. Viņš bija pirmais, kurš skaļi pateica – Kuorsova var vairok!

Nominanti: Gunta Nagle (no Salnavas), Inga Bernāne, Jāzeps Babris, Juris Gutāns, Vairis Patmalnieks, Inese Krivmane, Jānis Ļubka.

img_2545

  • “Goda Iniciativa/ Pasuocīņs” – Ruta Surovcova, jauniete, kura ir iniciējusi un attīstījusi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” aktivitātes Kārsavas novadā un Latgalē kopumā. Aizvadītajā gadā tika īstenoti divi starptautiski jauniešu apmaiņas projekti Latvijā un viens Armēnijā.

Nominanti: Sandis Karpovs,  Marta Ločmele, Kamila Morozova,  Juris Vorkalis, Laine Pontaga,  Angelika Jacenko, Kitija Ivulāne, Sanita Šakina.

img_2740

  • “Goda Škoļnīks” – Kārsavas vidusskolas 2015./2016. m./g. 12. a klase (Linda Agleniece, Lauris Barkāns, Jāzeps Kemze, Dainārs Lācis, Ingus Martinsons, Linda Martinsone, Jolanta Nalivaiko, Ekaterina Pashanina, Daniela Silicka) – klases kolektīvu raksturo atbildīga attieksme pret mācību darbu, mērķtiecība izvirzīto uzdevumu sasniegšana. VISC centralizēto eksāmenu kopvērtējumā 2015./2016. mācību gadā Kārsavas vidusskola ierindojās 9. vietā valstī. Kārsavas vidusskolai tika pasniegta Draudzīgā aicinājuma fonda balva par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos. Kārsavas vidusskola ieguva 1. vietu pilsētu vidusskolu grupā un saņēma balvu – Mazo pūci.

Nominanti: Līva Daniela Borisova, Kristīne Koklača, Sandis Karpovs, Anželika Vladimirova, Samanta Naļivaiko, Ludvigs Špeļkovs, Dinija Gabranova, Egita Potaša, Santa Čuļča, Lūcija Burmeistere, Agita Potaša.

img_2607

  • “Goda Izaugsme” – Sandis Karpovs ir jaunietis, kurš palīdz novadā ne tikai apskaņot pasākumus, bet arī vadīt un organizēt pasākumus. Novadā aktīvi ir iesaistījies „Jauniešu dienas” organizēšanā Mežvidos, kā arī regulāri iesaistās Jauniešu centra „Pūga” aktivitātēs. Sandis ir ne tikai atbildīgs organizators, bet arī labs draugs, kurš saviem vienaudžiem sniedz pozitīvo piemēru izaugsmei, pierādot, ka ir svarīgi sekot saviem mērķiem un neapstāties, jo ar atbildību un lielu gribasspēku var panākt daudz.

Nominanti: Anastasija Drozdova, Edgars Potašs.

img_2671

  • “Goda Sportists” – Ēriks Starodumovs, jaunietis ar savu neatlaidīgo, cītīgo darbu treniņos ir piemērs citiem. Ēriks ir aizstāvējis skolas un novada godu starpnovadu kausa izcīņā florbolā – 1. vieta, handbolā – 2. vieta, basketbolā – 2. vieta, kā arī izcīnītas daudzas godalgotas vietas vieglatlētikā, dažāda ranga sacensībās. Gan jaunietim, gan visam novadam pats lielākas panākums ir izcīnīts Latvijas čempionāta tituls 5000 m skrējienā, savā vecuma grupā. Jaunietis ir aizstāvējis arī Kārsavas novada godu Latvijas IV olimpiādē Valmierā.

Nominanti: Gatis Grišulis, Ilārija Ločmele, Elīna Caune, Sandris Zelčs, Emīls Ločmelis, Jānis Potašs.

img_2761

  • “Jaunīts Uzjiemiejs” – Marita Joņina ir veiksmīga jaunā uzņēmēja, kura sevi pierādījusi ar stratēģisku pieeju audzējot un pārdodot garšīgas zemenes, tādējādi attīstot uzņēmējdarbību Kārsavas novadā. Marita ir ne tikai jaunā uzņēmēja, bet arī divu bērnu mamma, kura veiksmīgi apvieno dzīvi laukos, darbu un savu uzņēmējdarbību. Marita ir atgriezusies atpakaļ uz dzimto pusi no Rīgas un pierādījusi, ka lauki nav šķērslis, lai attīstītu veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Nominanti: Santa Krilovska, Edgars Potašs, Raivis Rumaks, Jānis Gabrāns.

img_2796

  • “Jaunīšim draudzeiguokīs uzjāmums” – z/s “Zelta Sala” uzņēmums tiek raksturots kā viens no pirmajiem, kurš sniedza iespēju jauniešiem uzsākt savas darba gaitas, nodarbinot vietējos Salnavas jauniešus caur Nodarbinātības valsts aģentūras programmām. Uzņēmums ir aktīvs jauniešu pasākumu un aktivitāšu atbalstītājs.

Nominanti: Z/S “Zelta Sala” – Valentīna Kirsanova, Z/S “Lūsēni” – Andris Ļubka, SIA “Latgales dārzeņu loģistika” – Edgars Romanovskis, Z/S “Magonītes” – Juris Ločmelis, “Modes salons LAGU” – Gunta Nagle.

Šoreiz pasākumā tika pasniegta Kārsavas novada domes priekšsēdētājas Ināras Silickas “Simpātiju balva”, kuru ieguva Marta Ločmele, par prāta spēļu “Aļberts” organizēšanu.

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli.  No zīles izaug ozols – spēks, ilgs mūžs, bagātība. No mūsu jauniešiem veidojas stiprs novads un bagāta valsts, ar kuru varam lepoties mēs visi.

Pasākuma foto galerija.

Video no pasākuma. 

Anna Zīmele
jaunatnes lietu speciāliste