Pagastu iedzīvotāji jautā  par  praktizējošu, sertificētu veterinārārstu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējies kā veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs un nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi.

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša atzīst, ka sen  beidzies laiks, kad veterinārārsts  ir piesaistīts un darbojas tikai kādā noteiktā  lauku teritorijā. Laukos iedzīvotāji var sadarboties ar jebkuru sev tīkamu speciālistu un, ja ir vēlēšanās, veterinārārstu var arī mainīt.

M.Ņukša ganāmpulku īpašniekiem iesaka noskaidrot, vai dakterim ir  atļauja darboties – oficiāla licence šim darbam. To var noskaidrot Pārtikas un veterinārajā dienestā. Nav izslēgts, ka laukos strādā un šos pakalpojumus sniedz arī speciālisti bez oficiālas licences.

Kā vienu no pilnvarotiem veterinārārstiem M.Ņukša iesaka Āriju Freimani mob  26441302 no Rugāju pagasta, Baltinavas pagastā –  Emerita Graudumniece (mazo dzīvnieku privātprakse) -29121506

Anna Gabrāne,
Salnavas pagasta pārvalders vadītāja