Valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību pēc 12.maija reglamentē īpašs prasību kopums jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kas apstiprināti ar kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu.

Sanitārie protokoli stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas „Latvijas Vēstnesī”.

Kultūras iestādes, piemēram, muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs u.c. darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām.

Par darbības atsākšanu katra kultūras iestāde paziņos savā tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos

SANITĀRIE PROTOKOLI:

pdf-icon.pngPar sociālās distancēšanās nodrošināšanu muzejos
pdf-icon.pngPar sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās
pdf-icon.pngPar sociālās distancēšanās nodrošināšanu kultūras norišu vietās
pdf-icon.pngPar sociālās distancēšanās nodrošināšanu profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā
pdf-icon.pngPar sociālās distancēšanās nodrošināšanu publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī


Lita Kokale
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nodaļas vadītāja
E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330343, 26469946

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Kr. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364, Latvija
Mājaslapa: www.km.gov.lv
 E-pasts: pasts@km.gov.lv