Kultūras nama kolektīvi:
Folkloras kopa. Vadītāja Antoņina Mūrniece.
Līnijdeju grupa “Chilly cha cha”. Vadītāja Anita Turlaja.
Vīru vokālais ansamblis “Ozoli”. Vadītāja Svetlana Bilinska.
Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”. Vadītāja Svetlana Bilinska.
Jauktais vokālais ansamblis. Vadītāja Svetlana Bilinska.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bitīt matos”. Vadītāja Anita Turlaja.
Vokālais kvartets “Vēja balss”. Vadītāja Gunita Dzerkale-Sarkane.