Mērdzenes kultūras nams šajā ēkā darbojas kopš 1950. gada. 2008. gadā ēka tiek renovēta.

Kultūras nama kolektīvi:
Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis „MĀRGA”. Vadītāja Austra Golubova (2015. gadā atzīmēja pastāvēšanas 50. gadskārtu.).
Mērdzenes sieviešu koris „AUSTRA”. Vadītāja Ināra Dovgiallo (2015. gadā atzīmēja pastāvēšanas 45. gadskārtu).
Mērdzenes jauniešu deju kolektīvs „DANCARI”. Vadītāja Anita Šarkovska (2016. gadā atzīmēja pastāvēšanas 45. gadskārtu).
Mērdzenes vidējās paaudzes deju kolektīvs „LUSTE”. Vadītāja Anita Šarkovska (2016. gadā atzīmēja pastāvēšanas 20. gadskārtu).