Kārsavas KN ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde. Celts 20.gs. 50. gados. Sācis darboties 1959. gadā.

Kultūras namā notiek pilsētas un novada tradīciju pasākumi, atpūtas vakari, koncerti, viesizrādes, vieskoncerti, izstādes, prezentācijas, kultūrizglītojošie pasākumi, interešu joma. Visu paaudžu iedzīvotāju pašizteiksmes un atpūtas iespējas.

Kultūras nama kolektīvi:
Bērnu deju kolektīvs „Vilcieniņš”. Vadītājas Ineta un Daina Tarasovas
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Spryksti”. Vadītājs Jānis Kašs.
Bērnu un jauniešu teātra studija „APLIS”. Vadītāja Ināra Rasima.
Drāmas kopa „Kuorsovīši”. Vadītāja Ināra Rasima.
Sieviešu vokālais ansamblis „Skerco”. Vadītāja Antoņina Pitkeviča.
Senioru ansamblis „Sendienas”.  Vadītāja Antoņina Pitkeviča.
Senioru deju kopa „Senleja”. Vadītājs Dainis Jezupovs.
Krievu drāmas kopa. Vadītāja Ināra Rasima.
Vīru vokālais ansamblis „Akkords”. Vadītāja Rasma Kulamova.
Eksotisko deju grupa „ Samia”. Vadītāja Ilze Leišauniece.
Angļu valodas pulciņš. Vadītāja Irēna Bule.

Seko jaunumiem: facebook.com/KKN-Kuorsovys-Kulturys-Noms