Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka ir  kultūras, izglītības un informācijas iestāde, vietējais centrs, kas nodrošina visu veidu informāciju pieejamu lasītājiem, tās atbilstību viņu interesēm un vajadzībām.

Bibliotēkas misija ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana.

Bibliotēkas funkcijas ir nodrošināt visiem lietotājiem atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus: pēc iespējas ātrāk sniegt pieprasīto informāciju, rīkot izstādes par jaunajām grāmatām, nozīmīgām literātu jubilejām, aktuāliem jautājumiem.

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka dibināta 1955. gada 13. jūlijā kā Ranču pagasta kultūras iestāde. 1975. gadā Ranču un Mežvidu pagastus apvienoja, bibliotēka ieguva nosaukumu Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka.

Bibliotēkas krājumā ir nozaru, ārzemju un latviešu daiļliteratūra, dzeja, bērnu un jauniešu literatūra, kā arī plašs novadpētniecības materiālu klāsts, t.sk. 2009.g. slēgtās 2. Mežvidu pamatskolas materiāli,  fotogrāfijas un skatāma arī mūsu novadnieka tēlnieka Bērtuļa Bula skolas jubilejā dāvātā skulptūra „Skolotāja”.

Darba laiks:
Pirmdiena       09:00   12:00
Trešdiena        09:00   16:00
Ceturtdiena     09:00   12:00
Piektdiena       09:00   16:00

Informācija par bibliotēku: www.kulturasdati.lv

Seko jaunumiem: www.facebook.com/rancibk

pdf-icon.pngKārsavas novada Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas nolikums1.58 MB

pdf-icon.pngKārsavas novada Mežvidu pagasta Ranču bibliotēkas lietošanas noteikumi2.66 MB