Bibliotēka dibināta 1951. gadā kā Mežvidu pašvaldības iestāde un pašlaik ir izveidojusies par zināšanu, sociālās mācīšanās, kultūras apmaiņas un iespēju radīšanas centru, esot par mūžizglītības katalizatoru vietējā sabiedrībā. Bibliotēka sniedz nozīmīgu ieguldījumu vietējās sabiedrības locekļu sociālās un privātās dzīves uzlabošanā, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas ikvienam saņemt augsti kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, neatkarīgi no tautības, sabiedriskā statusa vai dzīves vietas.

Bibliotēkas stiprā puse ir novadpētniecība. Viens no bibliotēkas darbības pamatprincipiem ir saglabāt kultūras mantojumu, nodrošinot tā pieejamības, izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem.

2015. gadā bibliotēkas krājumā ir 6197 iespieddarbu vienības.

Darba laiks:
Pirmdiena       08:00   15:00
Otrdiena          09:00   16:00
Trešdiena        09:00   16:00
Ceturtdiena     09:00   16:00
Piektdiena       08:00   15:00
Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Informācija par bibliotēku: www.kulturasdati.lv

pdf-icon.pngDatoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu1.51 MB
publiskas izmantošanas kārtība 

pdf-icon.pngMežvidu pagasta bibliotēkas nolikums1.98 MB

pdf-icon.pngMežvidu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi2.14 MB