Bibliotēka dibināta 1951. gadā kā Mežvidu pašvaldības iestāde. Tās pirmsākums – privātās mājas vienā telpā ciemata vecajā centrā. Pēc tam to pārvietoja uz divstāvu ēkas otro stāvu blakus ciema padomei un klubam. 20. gadsimta 60-tajos gados bibliotēka izvietojās divstāvu dzīvojamās mājas apakšējā stāvā līdzās sovhoza „Mežvidi” kantora telpām. 1974. gada martā ekspluatācijā tika nodota kluba-kantora ēka un bibliotēkai pēc projekta paredzētas divas plašas telpas pie kluba otrajā stāvā, kur tā atrodas līdz šim. 2006. gadā, pateicoties Ludzas rajona 6. Grāmatu svētkiem, tika izmantota brīvā telpa pie bibliotēkas, kur vēlāk tika ierīkota lasītava, kā arī paplašinātajās telpās atvēlēta vieta atpūtai un pasīvajam fondam.

Bibliotēkas vadītāji:

 • Genovefa Urtāne;
 • Z. Ķirse- līdz 1962. G. jūlijam;
 • Veneranda Lazare- no 1962. g. jūlija- 1969.g. septembrim;
 • Valentīna Bilāne- no 1969.g.septembra- 1971.februārim;
 • Veronika Škestere- no 1971.g. februāra-

Bibliotēkas darbība un misija – katra pagasta bibliotēka ir kā maza Gaismas pils. 21. Gadsimts ir laiks, kad zinoši, idejām bagāti cilvēki kļūst par galveno attīstības virzītājspēku- arī bibliotēkā. Gaismas tīkla projekta īstenošana deva iespēju bibliotēkai kļūt par nozīmīgu informācijas pakalpojumu sniedzēju un apmierināt pieprasījumu pēc saturīgas un noderīgas informācijas, izmantojot interneta datu bāzes.  Mežvidu pagasta bibliotēkas ilgtermiņa vīzija un mērķi ir cieši saistīti ar valsts attīstības programmu, veidojot bibliotēku kā mūža izglītības un kultūrmantojuma saglabāšanas centru. Bibliotēkai jābūt atpazīstamai, savai vizītkartei. Darbs ar vietējo sabiedrību un bibliotēkas publicitātes veidošanu nemitīgi turpinās.

Bibliotēkas stiprā puse ir novadpētniecība. Viens no bibliotēkas darbības pamatprincipiem ir saglabāt kultūras mantojumu, nodrošinot tā pieejamības, izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem.

Darba laiks:
Pirmdiena       08:00   15:00
Otrdiena          09:00   16:00
Trešdiena        09:00   16:00
Ceturtdiena     09:00   16:00
Piektdiena       08:00   15:00
Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

Bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus:

 • Grāmatas un periodiskie izdevumi pieaugušajiem un bērniem ( gan lasītavā, gan izsniegšanai uz mājām);
 • Lasīšanas veicināšanās pasākumi bērniem un jauniešiem;
 • Datorpakalpojumi, pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets.;
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana – maksas pakalpojumi ( 0,07  €);
 • Starpbibliotēku abonements;
 • Novadpētniecības materiālu krājums un informatīvie materiāli par ES;
 • Tematiski pasākumi un izstādes;
 • Uzziņu sniegšana un konsultācijas par elektronisko resursu izmantošanu;
 • Novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs: ludza.biblioteka.lv

Kultūrvēstures datu bāze: www.ludzasbiblio.lv/lv/vecaks

Bezmaksas abonētās datu bāzes:

Internetvietnes, kur atrodama informācija par bibliotēku:

Gaismas nesēja misija – būt par bibliotekāru- savas profesijas prestiža veidotāju. Bibliotēka un bibliotekāra profesija dzīvos tik ilgi, kamēr bibliotēkas būs radošas!