Mērdzenes bibliotēka ir Mērdzenes pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Mērdzenes pagasta iedzīvotāju un citu apmeklētāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.

Krājumā 2015. gadā ir 4737 iespieddarbu vienības.

Darba laiks:
Otrdiena          09:00   18:00
Trešdiena        10:00   15:00
Ceturtdiena     10:00   15:00
Piektdiena       09:00   18:00
Sestdiena         09:00   13:00

Informācija par bibliotēku: www.kulturasdati.lv

pdf-icon.pngMērdzenes bibliotēkas nolikums1.55 MB

pdf-icon.pngKārsavas novada Mērdzenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi2.96 MB