Kārsavas pilsētas bibliotēka ir pašvaldības informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Kārsavas pilsētas un novada iedzīvotājiem. Bibliotēkai ir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss, saskaņā ar 2008. gada akreditācijas un pēc tam 2015. gada atkārtotās akreditācijas atzinumu. Bibliotēkas struktūra sastāv no pieaugušo apkalpošanas nodaļas, bērnu nodaļas, interneta lasītavas un ārējā apkalpošanas punkta „Bozovas bibliotēka”.

Kārsavas pilsētas bibliotēkas mērķis ir efektīvi izmantojot bibliotēkas informācijas resursus un tehnoloģijas, darbinieku profesionālās prasmes uz zināšanas, maksimāli apmierināt  novada iedzīvotāju informācijas, sociālās un izglītības vajadzības.

Kārsavas pilsētas bibliotēka apkalpo novada un pilsētas iedzīvotājus, ir orientēta uz pakalpojumiem visai ģimenei – gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Darba laiks:
Pirmdiena       09:00 17:00
Otrdiena          09:00 17:00
Trešdiena        09:00 17:00
Ceturtdiena     09:00 17:00
Piektdiena       09:00 17:00

Ārējā apkalpošanas punkta “Bozovas bibliotēka”

Darba laiks:
Pirmdiena 11:00 15:00
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Ceturtdiena 11:00 15:00
Piektdiena 11:00 15:00

Informācija par bibliotēku: www.kulturasdati.lv

Seko jaunumiem: www.draugiem.lv/biblkarsava un www.facebook.com/Karsavaspilsetasbiblioteka

Kārsavas novadā darbojas septiņas pašvaldības publiskās bibliotēkas.

Bibliotēkas piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Grāmatas un periodiskie izdevumi pieaugušajiem un bērniem ( gan lasītavā, gan izsniegšanai uz mājām)
  • Lasīšanas veicināšanās pasākumi bērniem un jauniešiem
  • Datorpakalpojumi, pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets.
  • Kopēšana, printēšana, skenēšana – maksas pakalpojumi ( 0,07 – 1,42 €)
  • Starpbibliotēku abonements
  • Novadpētniecības materiālu krājums un informatīvie materiāli par ES
  • Tematiski pasākumi un izstādes
  • Uzziņu sniegšana un konsultācijas par elektronisko resursu izmantošanu

Novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs: ludza.biblioteka.lv

Kultūrvēstures datu bāze: www.ludzasbiblio.lv/lv/vecaks

Bezmaksas abonētās datu bāzes:

Latvijas kultūrvēstures datu bāze www.letonika.lv,

Latvijas laikrakstu datu bāze www.news.lv,

Latvijas filmu portāls www.filmas.lv.

Ieskats bibliotēkas vēsturē

1898. gadā Kārsavā tika atvērta tējnīca, bet trīs gadus vēlāk pie tās – pirmā visā novadā bezmaksas tautas bibliotēka – lasītava. 1900. gada 1. martā tējnīca un bibliotēka sāka strādāt ar kopēju nosaukumu – Tautas nams un atradās dakterim E. Kalgutam piederošā ēkā.

20.-30. gados bibliotēkas Kārsavā tika atvērtās pie dažādām biedrībām. 1924. gadā dibināta Kārsavas Latviešu biedrība, kur darbojās arī bibliotēka (267 sējumi). Vēl bija Krievu kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka (726 sēj.) un ebreju dzejnieka S.G.Frupa bibliotēka (2410 sēj.). Diemžēl bibliotēku krājumi netika saglabāti.

Pēc II Pasaules kara, 1945. gadā tika dibināta pilsētas publiskā bibliotēka (400 sēj.), tai tika atvēlēta neliela istabiņa ugunsdzēsēju depo telpās. Vairāk kārt pārvietota uz dažādām telpām, 1959. gadā tā kopā ar bērnu bibliotēku izvietojās jaunuzceltajā Kārsavas kultūras namā.

2009. gadā tika veikta Kārsavas pilsētas bibliotēku reorganizācija – apvienotas pilsētas un bērnu bibliotēka, izveidojot vienu – Kārsavas pilsētas bibliotēku ar divām struktūrvienībām: pieaugušo apkalpošanas nodaļu un bērnu apkalpošanas nodaļu. 2010. gada septembrī bibliotēkai tika pievienota vēl viena struktūrvienība – Malnavas pagasta Bozovas bibliotēka, kura reorganizēta par ārējo apkalpošanas punktu. 2004. gadā bibliotēkā tika izveidota interneta lasītava, kur lietotājiem bez maksas pieejami 13 datori, printeri, multifunkcionālās iekārtas, kopētājs un skeneris.

pdf-icon.pngKārsavas pilsētas bibliotēkas nolikums1.91 MB

pdf-icon.pngKārsavas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi3.92 MB