Bibliotēkas

Kārsavas pilsētas bibliotēka

Kārsavas pilsētas bibliotēka

Kārsavas pilsētas bibliotēka ir Kārsavas novada pašvaldības informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs..

Kontakti

Vadītāja: Inta Jurča
Tālruņi uzziņām: 65733162, 29326819
E-pasts: biblkarsava@inbox.lv

Vienības 49c, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717

Goliševas pagasta bibliotēka

Goliševas pagasta bibliotēka

Goliševas pagasta bibliotēka ir Kārsavas novada Goliševas pagasta kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura nodrošina..

Kontakti

Vadītāja: Skaidrīte Lankovska
Tālrunis uzziņām: 65728022
E-pasts: goliseva.biblio@inbox.lv

Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads., LV-5704

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka

Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka ir pašvaldības, kultūras, informācijas un vietējās sabiedrības vienīgais saskarsmes centrs. Bibliotēkas..

Kontakti

Vadītāja: Zinaīda Kaupuža
Tālrunis uzziņām: 28357956
E-pasts: nesteri.bibl@inbox.lv

Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717

Mērdzenes pagasta bibliotēka

Mērdzenes pagasta bibliotēka

Kārsavas novada Mērdzenes bibliotēka ir Mērdzenes pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Mērdzenes..

Kontakti

Vadītāja: Janīna Kadakovska
Tālruņi uzziņām: 25650640
E-pasts: merdzene573biblio@inbox.lv

Mērdzenes pag., Mērdzene, Kārsavas nov., LV-5726

Mežvidu pagasta bibliotēka

Mežvidu pagasta bibliotēka

Bibliotēka dibināta 1951. gadā kā Mežvidu pašvaldības iestāde un pašlaik ir izveidojusies par zināšanu, sociālās..

Kontakti

Vadītāja: Veronika Šķestere
Tālrunis uzziņām: 28308160
E-pasts: mezvidi-biblio@inbox.lv

Mežvidu pag., Mežvidi,  Kārsavas nov., LV-5725

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka

Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka ir Kārsavas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, vietējais centrs, kas..

Kontakti

Vadītāja: Anna Kalniņa
Tālrunis uzziņām: 26103108
E-pasts: rancubiblioteka@inbox.lv

Mežvidu pag., Otrie Mežvidi,  Kārsavas nov., LV-5725

Salnavas pagasta bibliotēka

Salnavas pagasta bibliotēka

Bibliotēka dibināta 1955. gadā kā vietējas pašvaldības iestāde. Bibliotēka ir vietējais sabiedrības kultūras un izglītības..

Kontakti

Vadītāja: Veronika Zelča
Tālrunis uzziņām: 28355187
E-pasts: salnavas_biblioteka@inbox.lv

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740

Piesakieties jaunumiem

Sapratu