Šogad mūsu novadā talkas tika aizvadītas vairāk kā 15 vietās, kuras organizēja gan novada aktīvie ļaudis, gan pašvaldības darbinieki ar kolēģiem, gan Malnavas koledžas kolektīvs, talkoja arī visu skolu bērni un mācībspēki.

Sākot ar 18. aprīli un līdz pat 28. aprīlim dažādās novada vietās cilvēki pulcējās, lai kopīgi sakoptu mūsu apkārtējo vidi. Prieks par to, ka atkritumu vākšana ar katru gadu paliek arvien mazāk aktuāla un vairāk pievēršamies labiekārtošanai un citiem labiem darbiem, kas liek cerēt, ka sabiedrība pamazām, bet kļūst apzinīgāka.

Piemēram, šogad masveidīgākā talka notika Ruskulovā, kur, sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežiem, Dabas aizsardzības pārvaldi, Kārsavas vidusskolu un vietējiem iedzīvotājiem tika atbrīvota parka teritorija no krūmiem, lai vietējie, tūristi un citi ceļinieki spētu ievērot un novērtēt vēstures dvašu. Savukārt Naudaskalnā tika attīrīta taka līdz nostāstiem bagātajam, taču grūti atrodamajam Naudaskalna akmenim. Kārsavas novada jaunieši un mazpulka “Upe” bērni sakopa dabas parka “Numernes valnis” taku, kur atrodas vides instalācija “Uguns”, kā arī skatu torņa un zvaigžņu vērošanas teritoriju.

2018-04-21-10-04-23

Attēlā: Malnavas koledžas kolektīvs.

Malnavas koledžas draudzīgais kolektīvs kopa Malnavas muižas parku, pansionāta ” Mūsmājas”  iedzīvotāji kopā ar darbiniekiem tīrīja piegulošo teritoriju.

img-20180508-wa0001

Attēlā: Kārsavas novada pašvaldības kolektīvs.

Domes darbinieki uzkopa Rogu kalnu pirms 4. maija svētkiem. Pudinavā, Goliševā un Otrajos Mežvidos tika apkoptas slēgto skolu teritorijas, novada pamatsskolas skolēni talkoja savu skolu un ciemu ceļmalās

Liels paldies visiem, kas iesaistījās un padarīja mūsu novadu un cilvēku apziņu zaļāku! Aicinām arī ikdienā domāt un saudzēt mūsu kopējo dzīves telpu.

Juris Vorkalis
“Lielās Talkas” koordinators Kārsavas novadā