Pašvaldība izsludina konkursu, kurā iespējams iegūt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizācijai Kārsavas novadā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Kārsavas novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas, kas rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Kārsavas novada bērniem un jauniešiem no 6 – 18 gadu vecumam, kas deklarējuši dzīvesvietu Kārsavas novadā vai mācās Kārsavas novada izglītības iestādē.

Pašvaldības budžetā skolēnu nometņu atbalstam šogad paredzēti 1500.00 eiro.

Projekta pieteikumus jāsagatavo uz pieteikuma veidlapas un līdz 19. maijam papīra formātā jāiesniedz Kārsavas novada pašvaldības kancelejā, Kārsavā, Vienības ielā 53. Noformējot pieteikumu jāievēro Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikuma 5. punkta nosacījumus.

Nometņu līdzfinansējuma projektu konkursu pašvaldība organizē, lai piedāvātu bērniem un jauniešiem plašākas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes skolu brīvlaiku periodā.

pdf-icon.pngKārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums403.41 kB

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste