Tradicionāli, kā katru gadu, Kārsavas novadā 04.08.2019. notika novada skolu 7.-8. klašu skolēnu jauktajām komandām notika konkurss “Uzzini, izpēti, eksperimentē”, kurā skolēni parādīja spēju strādāt vienotās komandās, risināt problēmsituācijas un nonākt līdz kopīgam lēmumam vides jautājumos piecās dažādās darbnīcās.

Mērdzenes pamatskolas skolotāja Lidija Čigāne vadīja darbnīcu “Pavasaris klāt”, kurā skolēni apguva prasmes kultūraugu un apstādījumu vainagu veidošanā, mācījās salīdzināt Kārsavas novadā augošos augus pēc dažādām pazīmēm, mācījās salīdzināt dažādu augu sēklas.

Salnavas pamatskolas skolotāja Janīna Ļubka vadīja darbnīcu “Dabas spēles”, kur skolēnu komandas pildīja uzdevumus par dabas aizsardzību un ekoloģiju, pilnveidoja prasmes zinātniskās domas izteikšanā un attīstīja savstarpējās komunikācijas spējas.

Kārsavas vidusskolas skolotāja Valentīna Tuče vadīja darbnīcu “Dzīvo zaļi”, kurā skolēni noteica vietējos augus un dzīvniekus, atpazina aizsargājamos un indīgos augus, izteica idejas par nākotnes vīzijām dabas saglabāšanā mūsu valstī un novadā.

Mežvidu pamatskolas skolotāja Inga Jurdže vadīja darbnīcu ”Atjautīgie prātnieki”, kur skolēnu komandas noteica Latvijas dzīvniekus pēc to attēliem un pēdām. Komandu dalībnieki arī atpazina dārzeņus pēc to sēklām.

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts vadīja darbnīcu “Orientējamies ķīmijā”. Šajā darbnīcā skolēnu komandas iepazina drošības jautājumu risināšanu ķīmijas laboratorijā, parādīja kā pārzina laboratorijas traukus un veidoja algoritmus maisījumu sadalīšanai, kas pēc tam praktiski tika realizēti.

Konkursa izskaņā skolēni vēroja interesantus ķīmijas eksperimentus, kurus demonstrēja Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts. Pēc eksperimentiem tika paziņoti konkursa rezultāti. Par sasniegumiem konkursā skolēni saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus.

Valentīna Tuče
Kārsavas novada skolu Dabaszinību mācību jomas koordinatore